Yeni pazarlama eğilimleri ve medya yönetimi

Geniş kitlelere ulaşma ve yüksek etkileşim olanağı sağladıkları için yönlendirici etkileri çok fazla olan fuarlar, gelecek eğilimlerini de ortaya koyuyorlar. Bu konuda, işbirliği yaptıkları derneklerin oynadıkları rol de göz ardı edilmemeli.

A+ A-

Yalçın GÜR

İnternet yaygınlaştıkça ve internette yayın olanakları arttıkça önemini kaybeder diye varsayımların bulunduğu fuarcılık, aksine gelişiyor ve giderek daha canlı buluşma ortamları haline geliyor. Fuarlara başka etkinliklerin eklenmesi bu durumun önemli
bir nedeni olarak görünüyor. Büyük ve etkili fuarlar sergi alanları yanına adeta konferans, seminer, eğitim çalışması, panel, buluşma noktası gibi çok sayıda faaliyetin gerçekleştiği bir kongre merkezi eklemiş gibiler. Bu durumun ilgi çektiğine kuşku yok.
Fuarlar aynı zamanda eğitim ortamı gibi bir işlev de görüyorlar. Endüstrinin şikayet ettiği eğitimden kariyere, araştırma geliştirmeden yenilikçiliğe birçok konuda çözüm için fuarlar önemli rol oynuyorlar. Bu etkinliklerin, gençlerin eğitim ve mesleki yönlendirilmeleri konusunda etkili olduklarına kuşku yok. Sanayi ile tanışma yanında, sanayi ve teknoloji dilini öğrenme konusunda da önemli bir fırsat yakalıyorlar. Etkinlikler, sektörel dernekler başta olmak üzere tüm derneklere de yarar sağlıyor. Organizasyonlarını daha etkili hale getirirken, büyük bir kitleye ulaşma olanağı buluyorlar. Elbette bu etkinlikler, fuarların kalbi olan ve fuardan çeşitli vadelerde ticari sonuçlar elde etmek isteyen firmalara da katkı yapıyor. Mart ayında İstanbul Tüyap’ta düzenlenen WIN 2018, etkinlik anlamında çok yüksek bir performansa sahipti. Hem katılımcılar, hem de ziyaretçiler fuardan çok memnun olduklarını belirttiler. Nisan ayında Almanya’da gerçekleştirilecek olan Hannover Messe ve CeMAT dolu dolu programlar hazırlamışlar. İki fuarın esas aldığı Endüstri 4.0 ve Lojistik 4.0 süreçleri iki bambaşka sektörü bir araya getirirken, aslında endüstriyi ve ticari yaşamı da bütünleştiriyor.

Derneklerin etkinlikleri giderek artıyor
Ana hatlarıyla söylediğimizde fuarlar, merkezinde pazarlama (tanıtım-reklam) olan satışa yol açan ortam (mecra) oluşturuyorlar. Elbette çok geniş bir kitleye ulaşma ve yüksek etkileşim olanağı sağladıkları için yönlendirici etkileri de çok fazla; gelecek eğilimlerinin ortaya konmasını ve çıkmasını sağlıyorlar. Bu konuda, işbirliği yaptıkları derneklerin oynadıkları rolü göz ardı etmemek gerekli.
Geçtiğimiz günlerde özel bir sohbet ortamında derneklerin rolünü konuşurken, ihracat birliklerinde rolü olan önemli bir sanayici Almanya’nın sektörel derneklerinin çalışmalarının etkisinden söz etti. O derneklerin kendi sanayilerine yön verme dışında, dünyanın diğer derneklerine ve eğilimlerine yön verecek şekilde kapsamlı çalışmalar yaptıklarına da dikkat çekti. Aslında medya üretimi (yayınından canlı katılımlı etkinliklere kadar), bu derneklerin önemli bir aracı olarak hemen karşımıza çıkıyor. Bilgi üretimi, araştırma, sektörel öngörüler, planlamaya katkı gibi ve benzeri faaliyetleri yanında bu dernekler; kamu, üniversite, endüstri, sanayideki kümeler, fuarlarlarla ve diğer benzeri mecralarla iletişimde önemli köprü oluşturuyorlar. Bu da, kendilerine çok önemli bir güç oluşturuyor.

Ayaklarına ve yerine gitmek
Diğer dikkat çeken bir çalışma şekli ise, sanayide etkili olma ve yön verme kapasitesi olan firmaların çok sayıda temsilcisiyle; üniversiteleri, dernekleri ve büyük firmaları yerinde bilgilendirme toplantıları ve sunuşlar yapmaları. Bir konuşmacının sosyal medya ortamlarından, bir günde iki-üç ili dolaştığına tanık oluyorum. Bir nedeni rekabet; ama asıl nedenin rotayı tâyin etmek ve geleceği etkilemek olduğuna kuşku yok. Bu yolla önemli bir eğitim hizmeti verdiklerini de göz ardı etmemek gerekli. Yeni teknolojilerin soyutluk kapasitesi (elektronik, yazılım vb.) dikkate alındığında ve günümüzde dijital dönüşüm olarak adlandırılan akıllı makina, cihaz, sistem ve fabrikaların, endüstriyel internet ortamı ile bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklarla yaşam biçimimizi şekillendirdiği dönemde oryantasyon (uyumlu hale getirme) çalışmaları çok önemli. Son olarak söylemek gerekirse, dijital yayıncılık çalışmaları apayrı bir etki ve öneme sahip hale geldi. Konuya bir firma ya da kişiler açısından bakarsak; fuarından yayıncılığına, belge hazırlığından sunuşuna entegre medya yönetimi ciddi bir iş haline gelmiş bulunuyor.