Türkiye’nin ihracat iklimindeki iyileşme sürüyor

Mart ayında 52,3 seviyesinde gerçekleşen İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi iyileşmeye işaret etti. Söz konusu iyileşme, Orta Doğu pazarlarında güçlenen talebin Avrupa’daki yavaşlama işaretlerini telâfi etmesinden kaynaklandı.

A+ A-

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen öncü gösterge olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İhracat İklimi Endeksi’nin 2019 yılının mart dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, altındaki değerlerin bozulmaya işaret ettiği mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak açıklanan verilere göre; şubatta 52,4 olarak ölçülen endeks, martta da aynı iyileşme seyrini sürdürerek 52,3 seviyesinde gerçekleşti.
Endeks, imalatçıların ihracat pazarlarından gelen talepte güçlü ve yakın dönem trendleriyle uyumlu bir iyileşmeye işaret etti. Türk imalatçılarının ihracat koşulları mart ayında belirgin bir şekilde iyileşti. Bu durum, Orta Doğu pazarlarında güçlenen talebin Avrupa’daki yavaşlama işaretlerini telâfi etmesinden kaynaklandı. Ayrıca, Çin’in büyüme görünümünde de yılın ilk çeyreğinin sonunda iyileşme gerçekleşti.

BAE ve Suudi Arabistan genel iyileşmeyi destekledi
Mart ayında ekonomik aktivitenin en hızlı artış kaydettiği iki ülke; Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Her iki ekonomide de büyüme önceki aya göre ivme kazandı. Türk imalat sanayii ihracat pazarının yaklaşık yüzde 3,5’ini oluşturan söz konusu iki ülke, ihracat iklimindeki genel iyileşmeyi destekledi. Ancak, imalatçıların en büyük ihracat pazarı olan Almanya’da talebin zayıfladığına yönelik işaretler de devam etti. Ekonomik aktivite genişlemeyi sürdürmesine rağmen, imalat üretimindeki düşüşle birlikte büyüme son altı yılın en düşük hızında gerçekleşti. Avrupa’nın diğer bölgelerinde de zayıflama kaydedildi. İngiltere’nin üretimi mart ayında değişim göstermezken; Fransa’da ekonomik aktivite son dört ayın üçünde düşüş sergiledi. Diğer ekonomilerde ise, büyümenin yeniden toparlandığı yönünde işaretler oldu. İspanya ve Hollanda’da üretim artışı şubat ayına göre hızlandı.

ABD’de ekonomik aktivite halen güçlü
ABD’de ekonomik aktivite bir önceki aya kıyasla yavaşlamakla birlikte güçlü hızda artmaya devam etti. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin’deki aktivitenin mart ayında Haziran 2018’den beri gözlenen en yüksek hızda artması, ülkenin talebinde toparlanma işaretleri olduğunu gösterdi. Çin talebinde son dönemde gözlenen zayıflık, Asya’daki çoğu bölgenin yavaşlamasında kısmen etkili olmuştu. Bu nedenle, büyümenin yeniden canlanması küresel ticaret için olumlu bir işaret oldu. Öte yandan, Çin pazarı Türkiye imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturuyor.
Diğer BRIC ekonomilerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan) tümünde ekonomik aktivite büyüme kaydederken; gelişen piyasalar 2019 ilk çeyreğinin sonunda genel olarak gelişmiş piyasalardan daha iyi performans gösterdi.

Harker: “Pazar çeşitliliğinin önemini ortaya koydu”
2019’un ilk çeyreğinin sonundaki gelişmelerin, Türk imalatçılarının ihracat pazarlarının coğrafi açıdan çeşitli olmasının önemini ortaya koyduğunun altını çizen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, “Mart ayında Avrupa’dan gelen talepte zayıflık sürerken; bu boşluğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki aktivitenin ivme kazanmasıyla birlikte Orta Doğu pazarları kapattı. Çin’deki talebin iyileştiğine yönelik belirtiler kalıcılaşmaya başlar ve küresel ticaretin canlanmasına yardımcı olursa, Türk ihracatçıları Orta Doğu’daki güçlü seyre ek olarak batı ekonomilerinden de daha olumlu bir talep tablosuyla karşılaşabilir” diye konuştu.