Türkiye’deki işletmeler gelecekten endişeli

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40’tan fazla ülkeden 4 bin 600 işletme lideriyle gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Endeksi'ne göre, Türkiye’deki her 10 işletmeden dokuzu, beş yıl içinde müşteri taleplerini karşılamakta zorlanacağını söylüyor.

A+ A-

Şirketler işlerinde giderek daha fazla aksaklıkla karşılaşmalarına rağmen, Dell Technologies Dijital Dönüşüm (DT) Endeksi’nin sonuncusu, birçok işletmede dijital dönüşüm programlarının halen emekleme evresinde olduğunu gösteriyor. Türkiye’deki her 10 işletmenin dokuzu (yüzde 92), gelecek beş yıl içinde değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayacaklarına inanıyor. Söz konusu oran dünya çapında yüzde 51 oranında kalırken; dünya çapındaki işletmelerin yaklaşık üçte biri (yüzde 30) dijital dönüşümde işletmelerinin geride kalmasından endişe duyuyor. Türkiye’de ise, dijital dönüşümde geride kalma konusunda endişeler dünya ortalamasının altında kalıyor (yüzde 13).

Liderler güven krizi eşiğindeler
Türkiye’deki bulgular ayrıca, işletme liderlerinin bir güven krizi eşiğinde bulunduklarını ve kalıcı engellerin yüzde 92 oranında işletme liderini harekete geçmekten alıkoyduğunu ifade ediyor.
Türkiye’de dijital dönüşüm başarısının önünde ilk beş engel şu şekilde sıralanıyor:
1. Veri gizliliği ve güvenliği endişeleri (yüzde 45)
2. Bütçe ve kaynak yetersizliği (yüzde 40)
3. Olması gerekenden fazla bilgi (yüzde 35)
4. Üst seviye destek eksikliği (yüzde 29)
5. Olgunlaşmamış dijital kültür (yüzde 27)
Araştırmaya katılanların neredeyse tamamı (yüzde 89), işletmelerinin gelecek beş yıl içinde güvenilirliklerini kanıtlamakta zorluk yaşayacağına inanırken; dünyada söz konusu oran yalnızca yüzde 49. Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık üçte biri (yüzde 29), işletmelerinin yönetmeliklere (KVKK, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği vb.) uygunluk sağlayacağına güvenmiyor. Hem dünyada, hem de Türkiye’dekilerin üçte biri, işletmelerinin çalışan veya müşteri verilerini koruyacağına da güvenmiyor.

En çok yatırım siber güvenliğe
Liderler, gelecekteki dönüşüme yardımcı olmaya yönelik olarak iş gücüne, güvenliğe ve bilişim teknolojisine odaklanmayı içeren benzer öncelikler ve yatırımlar bildirdi. Liderlerin yüzde 46’sı, örneğin tüm çalışanlara nasıl kodlama yapılacağını öğreterek, şirket içi dijital becerileri ve yetenekleri geliştiriyor. Anket sonuçlarına göre, Türkiye’de söz konusu oran yüzde 50 düzeyinde.
Türkiye’de gelecek üç yıl için en önemli teknoloji yatırımları ise şu şekilde:
1. Siber güvenlik (yüzde 70)
2. Bilişim merkezli yaklaşım (yüzde 59)
3. Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi (yüzde 52)
4. Bilişsel sistemler (yüzde 52)
5. Çoklu bulut ortamı (yüzde 51)

Dumlu: “İşletmeler şimdiden önlemlerini almalı”
Araştırmanın Türkiye sonuçlarını değerlendiren Dell EMC Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu, “Dijital olgunluk konusunda gelişmekte olan pazarların, daha önce gelişmiş olan pazarlara kıyasla önde olduğu görmek sevindirici. Ülkemizin; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde dijital olgunlukta zirvede yer alması, önümüzde hârika fırsatlar olduğuna işaret ediyor. Sonuçlarda dikkat çeken bir diğer konu ise, önümüzdeki beş yılda değişmesi beklenen müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasından endişe edilmesi. Bu sorunun önüne geçmek için işletmelerin şimdiden önlemlerini almaları ve geleceğe hazır yatırımlar yapmaları gerekiyor” diye konuştu.