Tornalamada devrim; olgunlaşmış uygulamada sürpriz bir gelişme

Son yıllarda küreselleşmeyle birlikte, işlenen parçalarda gün geçtikçe daha zorlu bir hâl alan bir ticaret ortamı söz konusu. Üreticiler, rekabet edebilirliklerini sürdürebilmek için masraflarını azaltmak zorundalar.

A+ A-

Håkan ERICKSSON (Sandvik Coromant Genel Tornalama Ürün Yöneticisi)

Tornalama, artık olgunlaşmasını tamamlamış bir işleme prosesi olarak görülüyordu. Ancak, uygulamalarının sert kayaya çarptığını düşünenler, çıktıyı ve verimliliği maksimuma çıkarmak için parametreleri kesip biçenler yeniden düşünmeliler. Bu çok eski uygulama ile ilgili peşin hükümlü fikirlerin sorgulanmasını sağlayacak yeni bir tornalama yöntemi varsa? Artık yeni bir tornalama devrimine katılmanın ve yeni bulunan verimlilik yollarının tadını çıkarmak için mevcut üretim bariyerlerinde çığır açmanın vakti geldi.
Tüm uzun geçmişi boyunca tornalama konvansiyonel yönde yapılmıştır; yani iş parçasının sonundan başlayan ve aynaya doğru boyuna giden bir çalışma söz konusudur. Her ne kadar bu teknik başarısını ispat etmiş olsa da, uygulama artık olgunluk evresini tamamladığı için verimlilikte ve kârlılıkta devam eden gelişmelerin yakalanması gün geçtikçe daha zor hale gelmiştir. Bunların pek çoğu, geleneksel tornalama yönteminin sınırlamaları ile engellenmiştir. Örneğin; deneyimli operatörler, küçük giriş açılarının daha fazla ilerleme sağladığını farkında olsalar da, omza ulaşabilmek ve küçük giriş açılarının genelde neden olduğu uzun, eğimli talaşları önlemek için konvansiyonel tornalamada yaklaşık 90° ile sınırlanmaktadır.
Son yıllarda küreselleşmeyle birlikte, işlenen parçalarda gün geçtikçe daha zorlu bir hâl alan bir ticaret ortamı söz konusudur. Ve üreticiler, rekabet edilebilirliklerini sürdürebilmek için masraflarını azaltmak zorundadır. Üretim mühendisleri, kesme parametrelerini artırma ve/veya takım kurulumlarını azaltmak konusunda baskı altındadır ve tornalamanın kendilerini yavaşlattıklarını fark etmişlerdir. Pek çok durumda operasyonda tıkanma söz konusudur.

Yeni bir yönde tornalama
Dünya genelindeki tezgah imalathaneleri, sadece tornalamanın tek bir yolunu biliyor ve bu yöntem onlarca yıldır kullanılıyor; bir değil, iki jenerasyon öncesine kadar gidiyor. Peki ya gerçek bir rekabet avantajı sağlayabilecek başka bir yol varsa? Böyle bir sıçrama yapmak için konvansiyonel tornalamanın temel prensiplerine meydan okunmalıydı.
İşte bu, tam da Sandvik Coromant'ın PrimeTurning™’te uyguladığı şeydi; inanılması gereken devrim niteliğinde yeni bir uygulama.
Şirket mühendisleri; ilk önce ayna sonunda başlamak ve takım, iş parçasının sonuna doğru gittiğinden malzemeyi geriye doğru kesmek için boyuna tornalamada potansiyeli araştırmaya başladılar. Bazı tezgah imalathaneleri daha önce bu yöntemi denemişse de, sorun her zaman talaş kontrolü oldu.
PrimeTurning'te Sandvik Coromant, sadece talaş kontrolü sorununun üzerinden gelen bir çözüm değil; aynı zamanda pek çok avantajı da beraberinde getiren bir çözüm geliştirmeyi başardı. Örneğin; küçük bir giriş açısının uygulanmasına imkân vererek, kayda değer verimlilik artışları sağlandı. Aslında gerçek potansiyel, etkin şekilde ilerleme hızını ikiye katlayarak, geleneksel tornalamaya göre hızı artırmaktadır. Bu; küçük giriş açılarının veya daha yüksek boşluk açılarının daha ince, geniş talaş oluşturmasıyla yükü ve ısıyı köşe radyüsünden uzağa yaymasından ve sonuç olarak, daha fazla kesme değeri ve/veya takım ömrü sağlamasından kaynaklanmaktadır. Dahası, kesme işlemi omuzdan uzağa doğru yapıldığı için, konvansiyonel boyuna tornalamada sık görülen bir olumsuz etki olan talaş sıkışması riski de ortadan kalkar.

Çok yönlü avantajlar
Bu kulağınıza iyi geliyorsa, tornalamayı bir adım daha ileri götüren “tüm yönlerde” tornalama konseptine ne dersiniz? Bu; “geriye doğru” tornalamaya uygun yeni kesici uçlar yerine, bu takımların konvansiyonel yönde tornalamayı ve de alın tornalama ve profil işlemeyi de gerçekleştirebilmesi anlamına gelir. Tüm yönler için tek bir takım. PrimeTurning sizlere tam olarak bunu sunmaktadır ve tornalamanın geleceğini etkileyecek bir adımın yanı sıra; daha iyi tezgah kullanımı (daha kısa kurulum süresi ile), önemli ölçüde daha uzun takım ömrü, daha az üretim duruşu, daha az takım değişikliği ve daha düşük takım stoku gibi avantajlar da sağlamaktadır.
Uygulama, genel tornalama alanı için geçerli olsa da, dikkate değer kazanç sağlayıcı olarak ele alınabileceği bazı uygulama ve işleme ortamları da vardır. Örneğin; kesinlikle kısa ve kompakt parçaların tornalanması için uygundur. Ancak, uzun ve ince parçaları işlemeyi de mümkün kılmaktadır (bir torna punta başlığı kullanımı ile).

Tornalamada yeni bir çağ başlıyor
PrimeTurning'te gelişmiş stratejilerin, takımlama ve programlama kodlarının bir birleşimi ile omza mükemmel erişim sağlanır ve 25-30° giriş açılarına imkân tanınır. Bu da beraberinde; daha yüksek talaş kaldırma oranlarını, mükemmel talaş kontrolünü ve iyi korunan toleransları getirir. Mevcut kuruluma bağlı olarak PrimeTurning, verimliliği şu anda ulaşılması mümkün olmayan seviyelere çıkarabilir. Verimliliğini maksimuma çıkaramayan tüm tezgah imalathaneleri rekabet edilebilirliğini kaybedecektir. Şirket tornalamada bir darboğazla, örneğin; çevrim başına parça sayısında bir sınırlama ile karşı karşıya kalır. Aynı şekilde, tezgah kullanımı düşükse; daha az sürede, daha fazla parça üretme potansiyeli de kaçırılır. PrimeTurning, bu kısıtları fırsatlara çevirmenize yardım eder ve şirketlere hızlı yatırım getirisi sunar.
CNC tornalama merkezlerinde ve çok amaçlı tornalama-frezeleme tezgahlarında kullanıma uygun olan bu yeni yöntem, olağanüstü verimlilik için tüm yönlerde tornalama esnekliği sunar. Tek bir kesici uç ile boyuna tornalama (her iki yönde), alın tornalama ve profil işleme mümkündür. Sıcaklık kontrolü de geliştirilmiştir. Çünkü ısı, konvansiyonel kesici uçlarda daha farklı ve geniş alanda ortaya çıkar. Bu, ısının kesme bölgesinden kolayca daha uzağa taşınabileceği anlamına gelir. Ayrıca, talaş düzdür ve daha kolay şekle girer.
ISO P (çelik), S (ısıya dayanıklı süper alaşım ve titanyum) ve M (paslanmaz çelik) malzemelerden yapılan parçalar, ilk olarak avantaj sağlanabilecek malzemelerdir. Ancak, yakın zamanda daha geniş malzeme aralığı da bu avantajdan yararlanacaktır. Buna ek olarak uygulama, delik tornalama operasyonlarına doğru genişleyecek ve bu çığır açan gelişmenin, tornalama devriminin daha da ileriye götürüleceğinin bir göstergesi olacaktır.

Onlarca yıl sonra ilk değişim adımı
PrimeTurning, tornalamada onlarca yıl sonra atılan ilk önemli adımdır. PrimeTurning'in en uygun çözüm olmadığı durumlarda Sandvik Coromant'ın mevcut tornalama yelpazesi, optimize edilmiş takım ve takımlama sistemlerini sağlamaya devam edecektir. Örneğin; çelik iş parçalarında boyuna ve alın tornalama işlemleri için CoroTurn® 300 yüksek parça kalitesi, yüksek kullanım etkinliği ve uzun takım ömrü sunar. Takım sekiz, 80° kesme kenarlı bir kesici uç kullanarak, çelik tornalamayı ileriye götürmek için iLock™, Inveio™ ve yüksek hassasiyetli kesme sıvısı teknolojisindeki en son gelişmeleri içerir. Daha çok kenar, daha az kesici uç demektir. Bu da, tornalamada daha az stok anlamına gelir.
Bu durumda, PrimeTurning'ten hangi tip üreticiler daha fazla yararlanabilmektedir? Yüksek adetlerde konvansiyonel dış çap tornalama yapan tüm şirketler (örneğin; orijinal otomotiv ekipmanları üreticileri (OEM'ler) ve birinci, ikinci ve üçüncü tedarikçileri), havacılık sanayii gibi genelde pek çok kurulum ve takım değişikliği gerektiren endüstrilerde çalışan tezgah imalathaneleri. Aslında verimlilikte artış sağlamak isteyen tüm şirketler, kesme değerlerini ve mevcut sınırlamalarını bilen şirketler, yeni teknolojilere ve endüstri trendlerine açık şirketler.

Tornalama artık bir daha eskisi gibi olmayacak
Tezgah imalathanesi yöneticileri, mühendisleri ve operatörleri tam da üretimlerinden artık en üst verimi sağladıklarını düşündüklerinde bu her yöne tornalama yöntemi, daha da büyük verimlilikle karşılarına çıktı. Bu takımlar, yöntem ve yazılım; önemli ölçüde talaş kaldırma oranı, mükemmel talaş kontrolü ve ulaşılabilir toleranslar sağlıyor. Ve kesme değerlerini ve kârlılığını artırmak isteyenlerin, sadece bu tornalama devrimine katılmaları yeterli olacaktır.