Teknik Alüminyum, ‘Alüminyum Sempozyumu’na katkı sağladı

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Aluexpo 2017 Fuarı’na katılan Teknik Alüminyum; etkinlikle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘8. Alüminyum Sempozyumu’na da, dört uzman konuşmacıdan sekiz farklı konuşmayla önemli bir katkı sağladı.

A+ A-

Teknik Alüminyum, 5-7 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Aluexpo 2017 Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen ‘8. Alüminyum Sempozyumu’na, dört uzman konuşmacıdan sekiz farklı konuşmayla katkı sağladı.
Teknik Alüminyum’un, Türkiye’nin ilk alüminyum yassı ürün üreticisi ve kendi alanının en ileri teknoloji platformuyla sürekli döküm öncüsü olduğunu vurgulayan yetkililer, “Firma fuar katılımının yanı sıra, sempozyum içeriğine, dört farklı uzman konuşmacı ve sektörün bugününe ve geleceğine ışık tutan toplam sekiz konuşma ve sunumla değer kattı. ‘Geleceğin metali’ olarak isimlendirilen alüminyum konusunda, 60 yılı aşkın endüstriyel uzmanlığa sahip kuruluşun sempozyumdaki ilk konuşmacısı Satış Pazarlama Direktörü yürüten Mert Demirci oldu. Aynı zamanda Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği bünyesinde de görev ve sorumluluk yüklenen Demirci, ‘Dünya Alüminyum Pazarı ve Ticaretinde Türkiye’nin Yeri’ başlıklı bir konuşma yaptı” dediler.

“20’den fazla ülkeye ihracat yapıyor”
Kurumsal esnekliği ve çevikliği ön plana çıkaran, insan ve performans odaklı ‘Teknik Alüminyum Mükemmellik Modeli’ (TAM) yaklaşımı ile rekabet güçlerini artırdıklarını ifade eden yetkililer, şöyle konuştular: “Şirket aynı zamanda, 20’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği yaklaşık 71,5 milyon dolarlık ihracatla kendi alanında liderliği de elinde bulunduruyor. Kuruluş, güçlü global markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırma misyonuyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Turqualıty® Programı kapsamında desteğe uygun görülen ihracat öncüleri arasında da yer alıyor.”
Teknik Alümin- yum’un, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazandığını hatırlatan yetkililer, “Şirketin bu alandaki çalışmaları; stratejik endüstrilerin stratejik ihtiyaç ve beklentilerinin nitelikli bir şekilde karşılanabilmesini sağlamak amacıyla ürün geliştirme, üretim ve ürün kalitesi konularına odaklanıyor. Müşteri beklentilerini tam olarak belirlemek ve karşılamak hedefiyle ürün ve proses geliştirme alanlarında yürütülen Ar-Ge çalışmalarında, işçi sağlığı ve çevre sürdürülebilirliği konularına da öncelik veriliyor. Firma, bu alanlardaki uzmanlığını ve uygulamalarını da, ‘8. Alüminyum Sempozyumu’nda iki farklı oturumda paylaştı. Teknik Alüminyum Ar-Ge Merkezi Direktörü Ali Ulus, ‘Alüminyum Dökümhanelerinde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Riskleri ve Güncel Çözüm Önerileri’ ve ‘Alüminyum Levha Üretiminde Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri’ konulu iki farklı konuşma gerçekleştirdi” diye konuştular.
Sempozyumda, Teknik Alüminyum Ürün ve Prototip Geliştirme Uzmanı Hamdi Ekici’nin de, ‘Alüminyum Sürekli Döküm Alaşımlarında Alaşım Kombinasyonuna Bağlı Olarak Cüruf İçeriğinin Yapısal ve Elementel Analizi’ ve ‘Alüminyum Levha Üretimi: Döküm Prosesi İçin Rafinasyonun Genel Prensipleri’ başlıklarıyla iki farklı konuşma yaptığını bildiren yetkililer, şunları aktardılar: “Teknik Alüminyum Ürün ve Prototip Geliştirme Uzmanı Kaan İpek ise, ‘Alüminyum Sürekli Levha Ürünlerinde Alaşıma Bağlı Olarak Akışkanlık Karakterinin İncelenmesi ve Optimizasyonu’, ‘Sürekli Döküm ve Soğuk Haddeleme Rotası Sonrası Tavlama Sıcaklığının Korozyon Özellikleri Üzerine Etkisi’ ve ‘Alüminyum Sürekli Levha Dökümü, Soğuk Haddeleme ve Isıl İşlem Prosesleri Sonrasında Levha Kesitinde Elementel Dağılımın İncelenmesi’ başlıklı üç farklı konuşma gerçekleştirdi.”