Tayvan-Türkiye iş potansiyeli çok yüksek!

Dünyada kabul görmüş markaları ile kendinden söz ettiren Tayvan, 2017 yılında Türkiye’ye 1,98 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken; Türkiye ise söz konusu dönemde Tayvan’a 0,2 milyar dolarlık ihracat yaptı.

A+ A-

Yalçın GÜR

Türkiye ve Tayvan ticari ilişkilerini ve açılış tarihi yaklaşan TIMTOS Fuarı ile ilgili son gelişmeleri konuşmak üzere Tayvan Ticaret Merkezi’nin Yöneticisi Ceyda Kuo ve Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Ayşin Poyraz ile MM Makina Magazin Dergisi için bir araya geldik. Tayvan, ekonomide ciddi bir ekonomik kalkınma ve gelişmişlik kriteri olarak ortaya konan orta sınıf tuzağını aşmış, son birkaç 10 yılda ciddi bir teknolojik sıçrama yapmış ve sanayi dünyasında ağırlığını hissettiren bir ülke olarak dikkat çekiyor. Dünyaca kabul edilmiş tüketici ürün markaları (Asus vb.) ile kendinden söz ettiren ülke, üretim makina ve teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla dünya pazarından önemli bir pay alıyor. Başta takım tezgahları olmak üzere Tayvan makinaları; kaliteli, ekonomik ve sanayi üretiminde rekabetçi ürünler olarak kabul ediliyor. Kuo ve Poyraz’ın verdiği bilgiler, bu durumun verilerini ve nedenlerini ortaya koyuyor.

“Türkiye’ye 1,98 milyar dolarlık ihracat yapıldı”
Öncelikle Ceyda Kuo’ya Tayvan-Türkiye ticari ilişkilerinin durumunu ve Tayvanlı sanayicilerin ülkemizle ilgili değerlendirmelerini sordum. Kuo, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: “Tayvan’dan Türkiye’ye yapılan ihracatın toplamı 2017’de 1,98 milyar dolar (ABD Doları) olarak gerçekleşirken; Türkiye ise Tayvan’a 0,2 milyar dolarlık ihracat yaptı. Geçtiğimiz yıl aralık ayı hariç 11 aylık verilere baktığımızda, Türkiye’deki alımların düşmesine paralel olarak Tayvan’ın Türkiye’ye olan ihracatının bir miktar azalma ile 1,5 milyar olduğu, Türkiye’nin Tayvan’a olan ihracatının ise aynı düzeyde kaldığı görülüyor.”
Konu Tayvan’ın takım tezgahları odaklı Asya’da 2., dünyadaki üçüncü dev makina ve üretim teknolojileri fuarı TIMTOS’a gelince Kuo, Türkiye’nin Tayvan’dan 2018 yılında aldığı takım tezgahları ile ilgili olarak şu bilgiyi verdi: “2018 yılında Tayvan’ın Türkiye’ye takım tezgahları ihracatı 2017’ye göre yüzde 29’luk artışla 184 milyon 601 bin dolar olarak gerçekleşti.”

“Türkiye’ye yatırım yapmayı arzu ediyorlar”
Ceyda Kuo, Tayvanlı sanayicilerin Türkiye’ye bakış açıları ve değerlendirmeleri ile ilgili olarak şunları söyledi: “Tayvanlı sanayiciler, şu anda Türkiye’nin yaşadığı zorlukları biliyorlar; ancak Türkiye’ye büyük güven duyuyorlar. Türkiye’nin; coğrafi konumu, Avrupa’ya ve Orta Doğu’nun diğer ülkelerine üretim yapılan bir merkez olması, nüfusuna paralel büyük pazarı ve sanayi üretimini sürekli artırması gerekliliğinden dolayı sanayide önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorlar ve Türkiye’ye yatırım yapmayı arzu ediyorlar. Tayvanlı sanayiciler, güçlü oldukları makina, komponent, üretim hatlarının kurulması alanları vb. konulardan komple sanayi tesislerine kadar birçok boyutta işbirliği ve ortak çalışma olanaklarının olduğunu kabul ediyorlar. Tayvan devlet otoritelerinin ve sanayicilerinin Ar-Ge ve inovasyon vb. konulara özel önem atfetmeleri ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynadı. Bu çalışmaları etkin şekilde geliştirecek bilim merkezleri, enstitüler, üniversiteler, teknoparklar, özel sanayi bölgeleri, kümeler gibi yapıların oluşumunun organizasyon ve teşviki ile kurumların işbirliği, Tayvan sanayinin gelişiminde ve ihracatının artmasında çok önemli rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Tayvan devlet otoriteleri, sanayicileri ve iş insanları, Tayvan’ın kültürü haline gelmiş bu iş yapma anlayışı ile ilgili birikim ve deneyimlerini paylaşmaya hazırlar. Bu alanlarda çalışmaların daha ileri götürülmesi ile ilgili büyük bir istek var. Tayvan’daki önemli fuarlarda Türk firmalarını görmeyi çok arzuluyoruz ve iki ülke ilişkilerinin daha ileri noktalara gitmesi için etkinlik vb. birçok çalışma için gayret gösteriyoruz.”

“Tayvan, makina endüstrisindeki en iyi ortak”
Tayvan makina sektörü ve özellikle makina sektörünün kalbini oluşturan takım tezgahları sektörü ile ilgili bilgileri paylaşan Ayşin Poyraz ise, öncelikle Tayvan makina sanayiinin ‘her işi mükemmelleştirmek’ mottosuyla ortaya konan çalışma anlayışına dikkat çekti. “Neden Tayvan’ı iş ortağı olarak seçmeli?” sorusunu soran Poyraz, bu soruya yanıt verirken; “Tayvan, makina endüstrisindeki en iyi ortağınız” iddiasının nedenleri ile ilgili veri ve düşünceleri paylaştı. Poyraz, Tayvan makina sanayiinin özellikleri ve Tayvan makina fuarları ile ilgili bilgileri üç ayrı başlık altında açıkladı: Tayvan akıllı makinaları, Tayvan takım tezgahları ve Tayvan-Türkiye makinacılarının dernek, birlik ve fuar şirketlerinin işbirlikleri. Poyraz, akıllı makina programı ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: “Bu çalışmanın vizyonu ‘yeni makina sanayisi eko sistemi’ olarak ortaya konmuş. Amaç ise, eko sistemi oluşturarak en yenilikçi ve rekabetçi makinalar üreterek Tayvan makina sanayiinin hem Tayvan’daki, hem küresel konumunu pekiştirerek daha ileri seviyelere taşımak olarak belirlenmiş. Hedefler ise şu başlıklar altında toplanmış:
- Yapısal açıdan: Hassas makinadan akıllı makinaya geçmek.
- Ekonomik açıdan: Endüstriyel değişim ve dönüşümü sağlamak, yeni iş alanları yaratmak, ihracatı geliştirmek, sosyal problemlere çözüm getirmek.
- Bölgesel açıdan: Taichung şehrini Tayvan’ın gelişimini sürdürmek için bir merkez haline getirmek.
- Sonuç olarak: Dünyadaki ilk 5 üretici ve 3 en büyük ihracatçı ülkeden birisi olmak.
Hedefleri gerçekleştirmek için şu stratejilerle hareket edilmesine karar verilmiş: Yerli sanayileri birbirine bağlamak, küresel işletmelere bağlanmak ve bu bağlantıları geleceğe taşımak.
Tayvan bu programı yaşama geçirerek, akıllı makinalar ve akıllı üretim hatları konusunda büyük gelişme kaydederek hem eko sistemi oluşturmuş, hem de yenilikçi ve rekabetçi makina ve sistemler konusundaki amacına ulaşmış bulunuyor. Akıllı makina alanındaki çalışmalar duraksamadan sürdürülüyor.

“Akıllı üretim destekleniyor”
Programla ilgili bilgiler veren Poyraz, ardından ‘Tayvan Akıllı Makina Trendi’ konusuna değindi ve konuyla ilgili ‘Akıllı Makina Teşvik Projesi’ hakkında konuştu: “Projenin amacı akıllı üretimi desteklemek. Hedefi ise, çözüm odaklı bir akıllı makina merkezi haline gelmek. Makina trendine baktığımızda; ilk olarak mevcut hassas makinaların bilgi teknolojileriyle entegre edilerek daha da geliştirilmesinin yer aldığı görülüyor. Takibinde akıllı makina konusu geliyor. Bu noktada; arıza tahmini, doğruluk telâfisi, otomatik parametre düzenleme vb. akıllı elementlerin entegrasyonu konuları akıllı makinaların alt unsurları olarak dikkat çekiyor. Bu konuda, Tayvan’ın ilgili kurum ve kuruluşlarıyla elektronik, endüstriyel otomasyon, bilişim ve iletişim teknolojilerine yaptığı yatırımların makina sektörü ile bütünleştirildiğini görüyoruz. Bu birikimlerin ve geliştirme çalışmalarının sonucunda, sadece makinaların daha gelişmiş ve entegre hale getirilmesinin ötesinde akıllı üretim yapılan üretim hat ve tesislerinin akıllı üretim eğilimi vücut buluyor. Kısaca, IOT ve özelleşmiş hizmetin, akıllı makina ve bulut teknolojisi ile bir arada kullanılması olarak tanımlanacak bir sürecin Tayvan makinacılarını; otomotiv, havacılık vb. endüstriyel alanlarda üretim hattı ve komple tesis kurarak sadece makina sağlayan olmanın ötesinde, çözüm sunma konumunda etkili bir ortak haline getirdiği genel kabul görüyor.”

“Tayvan, rekabette önemli avantajlar elde etti”
Tayvan’ın tüm kurum ve kuruluşlarıyla inovasyon konusunu gündemin daima en üstlerinde tuttuğunu ve ancak bu şekilde küresel olarak rekabetçi kalabileceğine inandığını kaydeden Ayşin Poyraz, “Hassas makinaları bilgi teknolojileri ile birleştirerek, makinaları daha gelişmiş noktaya taşıyarak akıllı makina ve akıllı üretim teknolojileri alanında ilerleyen makina sektör trendini küresel gelişmelerle ve gereksinimlerle eş zamanlı olarak takip eden Tayvan, rekabette önemli avantajlar elde etmiş bulunuyor. Bu nedenle ülke, Çin ve Amerika’dan Avrupa’ya çok geniş bir coğrafyada makina pazar payını artırıyor. Robot, IoT, veri, CPS, yalın üretim, 3D yazıcı vb. tüm teknolojilerin, hassas makinaların akıllı makinalara ve akıllı üretime dönüşmesinde önemli bir yeri olduğunu dikkate alan Tayvan, bu çalışmaları yapan kurum ve kuruluşları teşvik ediyor. Akıllı makinalar ve tüm yeni teknolojiler; sistem entegrasyonu-toplam çözüm, domain uygulama becerisi, ürün bazında farklılaştırma ve kişiselleştirme olanağı veren akıllı üretim aşamasına kolay geçişi de sağlıyor. Bu bilinçle sürekli inovasyon ve yenilikçilik, makina ve akıllı üretim teknolojileri sağlayanların daima öncelikleri arasında yer alıyor” dedi.
Tayvan makinalarının rekabet üstünlüğü konusunun daima en öncelikli konular arasında yer aldığını ve çalışmaların bu öncelikle planlandığını belirten Poyraz, Tayvan ürünlerinin dünyaya yayılmasının, bilişim ve elektronik sanayiindeki gelişmelerle birlikte küresel kaynakların entegrasyonuna olanak sağladığını ifade etti. Poyraz, üreticilerin bir yandan rekabet ederken işbirliği içinde çalıştıklarını ve şu konuları sürekli olarak gündemde tuttuklarını söyledi: Yüksek kalite, ICT uygulamaları, verimli üretim teknolojisi, hızlı teslimat, satış sonrası servis, rekabetçi fiyatlar, kişiye özel tasarım ve çevre dostu tasarımlar.

“Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelere ihracat yapıyor”
“Tayvan’ın devlet otoriteleri ve sanayiciler, kullanıcılar ile endüstri arasındaki bağı özenle dikkate alıyorlar” diyen Poyraz, bu şekilde istekleri ve gereksinimleri yakından takip ettiklerini belirtti. Poyraz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Akıllı makina ve üretim sektörünün ortaya koyduğu anahtar çözümler; havacılık, makina, taşımacılık, bilgi teknolojileri, enerji, tekstil vb. tüm sanayi dallarında yenilik, markalaşma, kişiselleştirme ve kaliteyi sağlayarak son kullanıcılarla bağı oluşturuyor. Bu özellikler nedeniyle Tayvan makina sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelere ihracat yapıyor. 2017’de ilk 10 ülke şu şekilde oluştu: Çin, ABD, Türkiye, Almanya, Tayland, Hindistan, Vietnam, Kore, Rusya ve Hollanda.”
Poyraz, Tayvan takım tezgahları sektörünün 2017 yılı performansı ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: “İhracat 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,1’lik artışla 3.47 milyar ABD Doları’na ulaştı. İhracatın yüzde 73’ü İlk 10 sırayı alan ülkelere yapılıyor.”
Tayvan takım tezgahları sanayisi ile ilgili bilgiler veren Poyraz, “Ülke; 7. en büyük takım tezgahları üreticisi, 5. en büyük takım tezgahları ihracatçısı, en iyi küme yoğunluğu, ürünlerin yüzde 80’i ihraç ediliyor. Bin 500 civarında üretici, 138 ülkeye ihracat yapıyor ve 2017’de en çok ihraç edilen ilk 3 arasında sırayla; işlem merkezleri, tornalar ile takiben dövme, çekiçleme, kalıp damgalama, bükme, katlama, düzleştirme, kesme, delme ve çentik makinaları grubu yer alıyor. Aksesuar ihracatının ilk üç sırasında ise; bilyalar, makina parçaları ve aksesuarları ve bilyalı vidalar yer alıyor” dedi.

“Tayvan Makina Alıcıları Birliği önemli bir kaynak”
Tayvan Makina Alıcıları Birliği’nin, makina ve üretim teknolojisi talebi ve arayışı içinde olanlara yararlı olabilecek bir kaynak olduğunu ifade eden Ayşin Poyraz, “Tayvan makina endüstrisi hakkında en güncel bilgiyi sağlamak ve Tayvan-Türkiye arasında daha iyi bir işbirliğine olanak sağlamak amacıyla kullanılabilecek olan bu platform, Tayvan Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Bürosu tarafından organize edilmiş ve TAITRA (Tayvan Uluslararası Ticaret Merkezi) tarafından gerçekleştirilmiştir. Makina ekipmanlarının yerel ithalatçıları, distribütörleri ve acenteleri bu platforma davet ediliyor. Bu platformu kullanarak şu bilgileri almak olanaklı: Endüstrideki gelişmeler hakkında en gülcel bilgiler, Tayvan ticaret fuarlarını ziyaret etmek ve ikili görüşmelere katılabilmek için davetiye ve Tayvan ticaret fuarlarını ziyaret etmek için teşvikler, uçak bileti ve/veya otel konaklaması. Tayvan makina sektörü ile ilgili derneklerin, Türkiye’den ilgili dernekler ve birlikler ile sıkı işbirliği yanında TAITRA, çeşitli heyetleri (sanayi ve ticaret odaları vb.) ve kuruluşlardan temsilcilerin ziyaretlerine yardımcı olmaktadır. Daha fazla bilgi, İstanbul’daki Tayvan Ticaret Merkezi’nde alınabilir” diyerek sözlerini noktaladı.