PXS24 modülleri yeni bir çağ açıyor

Çok işlevli koruma modülü, makina ve tesisat müteahhitlerinin sistemlerinin güvenliğini artırmalarını sağlamaktadır. PXS24 serileri, 16A’ya kadar anma akımını kapsamaktadır.

A+ A-

Eaton

Çok işlevli koruma modülü, makina ve tesisat müteahhitlerinin sistemlerinin güvenliğini artırmalarını sağlamaktadır. PXS24 serileri, 16A’ya kadar anma akımını kapsamaktadır. Kontrol devreleri için aşırı akım korumasına ek olarak, sistemin benzerlerinden ayrılan özellikleri; kurulum esnasında alandan ve zamandan tasarruf sağlamanın yanı sıra, bütünleşik kontrol, anahtarlama ve sinyalizasyon işlevlerini içermektedir.
Konvansiyonel devre kesicilerin pek çok avantajı bulunmaktadır. Bu devre kesiciler ancak 24 V DC devrelerini korumak için sadece belirli koşullarda uygun olacaklardır. Elektronik güç kaynakları kısa devreye dayanıklıdır. Fakat bu kaynaklar, hata durumunda çıkış gerilimini o kadar azaltmaktadır ki, konvansiyonel devre kesicileri tetikleyecek yeterli güç kalmamaktadır. PXS24 gibi elektronik çözümler ise, artırılmış koruma sunmaktadır. Çünkü, bu çözümler aşırı yükü ve selektiviteyi anında algılamakta ve hatalı makina bileşenini kapalı duruma getirmektedir. Bunun sonucu olarak, sistem kontrol altında kalmakta ve hataların bypass yapılarak giderilmesiyle ciddi hasarlar önlenmekte veya sistem kontrollü bir şekilde kapatılmaktadır. Bu durumda, 20,000 μF’ye kadar kapasitif yükler bile sorun teşkil etmemektedir. Zirâ, modül bu yüklere kontrollü bir şekilde güç vermekte ve güvenilir bir şekilde onları korumaktadır.

Hataların kaynağını saptamayı kolaylaştırıyor
Profesyonel sistem izlemesi ve görselleştirmesini sağlamak için, her PXS24 programlanabilir lojik kontrolöre bağlanabilen kendine ait kontrol giriş ve çıkışlarına sahiptir. Bu da, hataların kaynağını saptamayı ve sorunları çözmeyi kolaylaştırmaktadır.
PXS24 kanalları, gruplanmış mesajları oluşturmak veya hata durumunda bir kaç kanalı düzenlemek veya kapalı duruma getirmek için birbirlerine kolayca bağlanabilmektedir.
Piyasadaki klasik elektronik sigortaların aksine, PXS24 selektif kapamadan çok daha fazla işlevsellik sunmaktadır. Eaton’ın amacı; PXS24 elektronik devre kesiciyle piyasadaki diğer ürünlere kıyasla müşterilerine net bir katma değer sağlamaktır.

Genowitz: “Alan gereksinimini azalttık”
MOEM İş Geliştirme Müdürü Peter Lukas Genowitz, konu hakkında şunları söylüyor: “Kurulum için gereken ekipman ve zamanı azaltmanın yanı sıra, ek bileşenlerden tasarruf ederek PXS bünyesine ek işlevler dâhil ettik ve alan gereksinimini azalttık. Kurulum ve bakım hususlarında en maliyetli özelliğin çalışma süresi olduğunun farkındayız. Bu yüzden, daha hızlı ve daha verimli şekilde çalışmak için tesisatçılar, pano üreticileri ve elektrik teknisyenleri sağlamak bizim için önemliydi.”
Buna örnek olarak kablolamayı gösterebiliriz: Yüke gücü dağıtacak ayrı bir kelepçe bloğunun sigortanın arka kısmında bulunduğu geleneksel kurulum metodunun aksine, PXS24 üç yüke kadar doğrudan bağlantıyı sağlayacak altı adet bütünleşik dağıtım terminaline sahiptir. Bu da, ihtiyaç duyulan alanı azaltarak, karmaşık ve hataya mahal verebilecek kablolama ihtimalini ortadan kaldıracaktır. Ayrıca, sinyalizasyon kontakları, kumanda ve anahtarlama işlevlerini kapsama dâhil ederek, maliyet ve kurulum alanından tasarruf sağlanmaktadır. Yardımcı kontaklara sahip sigortalar en azından 1.5 TE’ye ihtiyaç duyarken, PXS24 sadece 1 TE’ye ihtiyaç duymaktadır.
Genowitz, "PXS24 ile sigorta şaltere dönüşüyor. Bu modül üzerinden güvenlikle ve zamanla ilgili anahtarlama operasyonları uygulanamamasına rağmen, kuplaj rölesi seviyesi PXS24 yoluyla değiştirilebilir veya dikkate değer şekilde azaltılabilir” diye konuşuyor.

Çok kanallı üniteleri kullanmak zorunda değil
Alandan tasarruf sağlama modüler ölçeklenebilirlikle devam etmektedir. Klasik çözümlerin aksine, PXS24 çok kanallı üniteleri kullanmak zorunda değildir. Bunun yerine üniteler, gerekli oldukça kurulum ve daha sonra da genişleme için ayrı olarak bulundurulmaktadır.
İlk PXS24 kanalı bir yay terminali yoluyla 24 V güç kaynağına bağlanmaktadır. Tüm PXS24 modülleri soketli bakır çubuğa sahiptir. Bu yaklaşım ve kurulum için hiçbir vidaya gerek olmaması gerçeği de, ayrıca kablolama ve kurulumdaki karmaşıklığın azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.
Tüm PZS24 modelleri UL onayına sahiptir. Bu da, PXS24’ün Kuzey Amerika’da kullanılan makinalara monte edilebileceği anlamına gelmektedir.