Pnömatik aktüatörler için Endüstri 4.0 konseptine uygun akıllı kontrol kutusu

Kontrol kutuları, pnömatik aktüatörlerin kontrol ettiği vanaların pozisyonunu gösteren ve bu pozisyona göre içindeki anahtarlardan kontak çıkışı alınabilen ürünlerdir.

A+ A-

SMS Tork

Pnömatik aktüatör, basınçlı hava ile döner vanaları açma ve kapamaya yarayan otomatik kontrol cihazıdır. Pnömatik aktüatörler, tek ve çift etkili olmak üzere iki gruba ayrılır. Tek etkili aktüatörler açma işlemini basınçlı hava ile, kapama işlemini ise yay kuvveti ile yapar. Çift etkili aktüatörler ise, açma-kapama işleminin her ikisini de basınçlı hava ile yapar.
Kontrol kutuları, pnömatik aktüatörlerin kontrol ettiği vanaların pozisyonunu gösteren ve bu pozisyona göre içindeki anahtarlardan kontak çıkışı alınabilen ürünlerdir. Akıllı kontrol kutuları ise, aktüatörlerin pozisyonlarını göstermesinin yanında kontrol ve durum izlemesi de yapabilen cihazlardır.

Arıza oluşmadan bakım yapmayı öneriyor
Endüstriyel uygulamalarda kullanılan bazı vanalarda güvenlik ön plandadır. Vanaların kontrolünün önemli olduğu yerlerde kullanılan aktüatörlerin kontrolü de önemlidir. Aktüatörlerde meydana gelen arızaların anında ve oluşma ihtimali olan arızaların daha oluşmadan tespiti için akıllı kontrol cihazları ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaca çözüm sunulması amacıyla geliştirilen Tork akıllı kontrol kutusu (smart switch box, SSB); pnömatik aktüatörlerin kontrolünü sağlayan, durum izlemesi ile fonksiyonellik testi yapabilen ve sensörlerden bilgi alarak analizler yapıp arıza oluşmadan bakım yapmayı öneren akıllı bir cihazdır.
Akıllı kontrol kutusu genel olarak; aktüatörlerin durumunu anlık olarak izler, aktüatörü kontrol eder, enerji tasarrufu sağlar, aktüatörün sıcaklık değerini ölçer ve gösterir, aktüatörün ilk günden itibaren ve sıfırlandıktan sonra kaç kez açma-kapama yaptığı bilgisini iki farklı sayaç ile gösterir, herhangi bir arıza durumunu belirtir ve verileri analiz ederek, oluşabilecek arızalar hakkında bilgilendirme yaparak arıza oluşmadan bakım yapılabilmesini sağlar.
SSB sayesinde aktüatör, web üzerinden online ve cihaz üzerinden manuel olarak veya kontrol sinyaliyle otomatik kontrol edilebilmektedir.

PST yapabilecek şekilde tasarlandı
Fonksiyonellik kontrolü için kısmi kontrol testi (PST) yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, güvenlik amaçlı kullanılan ve normal koşullarda kapatılma imkânı bulunmayan; ancak sadece acil durumlarda kapatılan vanalarda aktüatörün sağlıklı çalışıp çalışmadığını test etmek için uygulanan bir yöntemdir. PST testinde; aktüatörün basınçları, sıcaklığı, açma-kapama süreleri ölçülerek analizler yapılıp arıza durumları belirlenmekte veya arıza oluşma ihtimali hesaplanarak erken bakım uyarısı verilmektedir.
Aktüatör istenilen konuma ulaştıktan sonra yön valfinin bobinlerini kontrol ederek, enerjisini kesip enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bobin enerjisini kesmesine rağmen vananın konumu koruma garantisi vermektedir.

Web üzerinden izlenebilir ve kontrol edilebilir
SSB, web üzerinden izlenebilir ve kontrol edilebilir. Web üzerinden izlenebilmesi, kontrol edilmesi ve arıza uyarıları oluşturması ile de, nesnelerin interneti kapsamında bir ürün olma özelliği göstermektedir.
Akıllı kontrol kutusu (SSB), üzerinde bulunan dört adet buton ile manuel olarak kontrol edilmekte ve gerekli ayarlar yapılabilmektedir. Ekranın üst tarafında yer alan LED’ler ile de, görsel olarak durum bilgilendirmesi yapılmaktadır. İzleme ekranında; aktüatöre ait kimlik bilgisi, internete bağlı olma durumu, sayaç bilgileri, port A ve B hava basınç değerleri, açma-kapama süresi, durum bilgileri ve sıcaklık değeri anlık olarak izlenebilmektedir.
Akıllı kontrol kutusunun bütün Ar-Ge çalışmaları tamamıyla SMS Tork tarafından yapıldı. Böylece ürün, sanayiinin ihtiyaçlarından biri olan emniyetli sistemler için Endüstri 4.0 konseptine uygun şekilde üretildi. Erken bakım uyarısı göndererek daha masraflı ve tehlikeli arızaların önüne geçilmesiyle de, faydalı ve kullanışlı bir ürün tasarlandı.