Makinanızda farklılıklar oluşturarak, rekabette bir adım öne çıkın

Son yıllarda daha iyi OEE (Overall Equipment Effectiveness-Toplam Ekipman Verimliliği) puanlarına sahip olma konusundaki süregelen çabalar, yiyecek ve içecek sektöründeki son kullanıcılar için temel odak konusu haline gelmiştir.

A+ A-

Omron

Son yıllarda daha iyi OEE (Overall Equipment Effectiveness-Toplam Ekipman Verimliliği) puanlarına sahip olma konusundaki süregelen çabalar, yiyecek ve içecek sektöründeki son kullanıcılar için temel odak konusu haline gelmiştir. Bununla birlikte OEE'nin kendisi, son kullanıcıların makina tedarikçileriyle yaptıkları rutin konuşmaların konusu değildir. Bunun yerine; taban hız, döngü süreleri ve genel performans gibi konulara odaklanma eğilimi gösterilmektedir. Ancak makina üreticileri, tasarımı sırasında OEE'yi göz önünde bulundurabilir ve daha sonra makina tasarımlarının iyileştirilmiş OEE sonuçlarına nasıl katkıda bulunabileceğini gösterebilirlerse, rekabette önemli bir avantaj elde edebilirler.
Makina üreticilerinin son kullanıcılar için OEE'yi gerçek anlamda etkileyebilecekleri bir alan, makina kullanılabilirliği konusudur. Örneğin; dâhili tanı ve izleme algoritmaları, sorunları kritik hale gelmeden açığa çıkararak, kullanıcıların planlanmış bakım periyotları sırasında önleyici eylemler gerçekleştirmelerini sağlayabilir. Bunlar, makina üreticilerinin ek maliyetler üstlenmeden, makina tasarımının bir parçası olarak kolayca geliştirebilecekleri sistemlerdir. Örneğin; bir aktüatörün veya silindirin çalışma süresini düşünün. Basit bir öğretme işlemiyle kontrolör, her iki yönde de ideal hareket sürelerini öğrenebilir ve sınırlar ifade edilebilir. Böylece, erken bir uyarı ile ilgili kurallar ve aktüatörün çalışma süresinin bu kuralların dışında kalması durumunda gerçekleşebilecek potansiyel bir sorun öngörülerek bir alarm oluşturulabilir.

Mühendisleri uzaktan bilgilendirir
Aynı mantık, üretim hattındaki sensörlere de uygulanabilir. Kontrol sistemi, çıktının tolerans sınırlarının dışına çıkması durumunda, alarmları tetiklemek üzere ayarlanmış sınırlarla sensör performansını izleyebilir. Ayrıca, servo tork değerleri de izlenerek, ideal değerin ne olması gerektiği bilinebilir ve bu tork değerlerinin toleransın dışına çıkıp çıkmadığının belirlenmesi için alarmlar ayarlanabilir. İlk örnekte tek gereken şey basit bir öğretme rutinidir; sonrasında her şeyi kontrolör halleder. Ardından makina kontrolörü, makinada yerel olarak bulunan bir HMI üzerinde bu uyarıları ve alarmları izleyerek veya mühendisleri uzaktan bilgilendirerek, arızalar ortaya çıkmadan önce ilgili cihazların çalışmasına göz atmak ve uygun eylemleri gerçekleştirmek için operatörlere bol zaman sağlar.

Ürün değiştirme süresini azaltma
Otomasyon sonucunda elde edilecek bir başka fayda da, müşteriye örneğin; bir ürün boyutundan veya paketleme tarzından bir başkasına geçiş süresinin nasıl büyük oranda azaltılabileceğini gösterebilmektir.
"Anlık yapılandırma", artık Omron’un Sysmac platformu gibi otomasyon teknolojilerinde standart bir özellik haline gelmiştir. Operatör, bir HMI üzerindeki tek bir düğmeye basarak tüm hattı yapılandırabildiğinde, ürün değiştirme süreleri büyük oranda azaltılarak, hat çok daha kısa sürede tekrar çalışır hale getirilebilir.

Planlanmamış aksama süreleri de dikkate alınmalı
Dikkate alınması gereken bir başka konu da, planlanmamış aksama süreleri ve bunların son kullanıcı açısından maliyetle ilgili etkileridir. Günümüzün otomasyon ekipmanları, doğaları gereği güvenilirdir. Ancak, en güvenilir ekipmanlar bile beklenmedik bir şekilde arıza yapabilir. Arızalı parçanın önemli bir programlama çabası gerektirmiş karmaşık bir elektrikli ekipman olması durumunda, kullanıcı uzun bir aksama süresiyle karşı karşıya kalabilir. Burada makina üreticileri, kendi son kullanıcılarına belki de tüm kritik program ayarlarını ve parametreleri bir SD kartında depolanmış şekilde yedekleme/geri yükleme işlevi avantajları sunabilir. Bunların tümü, son kullanıcının bir makinayı kısa sürede tekrar çalışır hale getirmesine yardımcı olabilir. Makina üreticisi açısından bu durum, bakımı kolay makinalar konusundaki itibarınızın artması anlamına gelir. Aynı zamanda, kendi mühendislerinizi kâr getirmeyen bakım veya destek rollerine yönlendirmek için önemli tasarım projelerinden uzaklaştırma ihtiyacını da azaltır.
Önemli olan; makinanın kullanılabilirliğinin artırılmasına yardımcı olabilecek özelliklerin hiçbirinin makina üreticisinin uygulaması açısından bir zorluk oluşturmamasıdır. Örneğin Omron, Sysmac kontrol platformu dâhilindeki yeni bir İşlev Blokları paketi ile öğretme etkinleştirmesi; izleme, ön alarm uyarıları ve alarmlar konusundaki gereklilikleri ele almıştır.
Özet olarak; makina üreticileri, sorunları gerçek problemler haline gelmeden öngörme yeteneğini standart tasarım sürecine dâhil edebilir. Böylece, arızalar hızlı ve etkili bir şekilde giderilip, ürün değiştirme süreleri büyük oranda azaltılarak, son kullanıcıların kullanılabilirliği artırabilmesi ve özünde iyi OEE sonuçları elde edilebilmesi sağlanır.