Makina verilerini toplayın ve sunun

B&R tarafından sunulan yazılım modülü mapp Report ile herhangi bir makina verisinden otomatik olarak PDF raporları oluşturulabilir. Raporlar; veri, format ve tasarım açısından ayrı ayrı konfigüre edilebilir.

A+ A-

B&R

mapp Report, tüm istatistiksel makina verilerini ve diğer mapp komponentlerinden gelen bilgileri toplar ve bunları PDF raporları şeklinde hazırlar. İçerik ayrı ayrı tanımlanabilir ve isteğe bağlı olarak bir araya getirilebilir.
mapp Report tarafından sağlanan tasarım olanakları sayesinde, servis teknikerleri ve yönetim gibi farklı hedef grupları için değerlendirmeler otomatik olarak oluşturulabilir. Resimler ve tablolar gibi grafiksel gösterimler de raporlara dâhil edilebilir. Yetki verilmemiş erişimlere karşı koruma imkânı sağlamak amacıyla veriler bir şifre yardımı ile kilit altına alınabilir.
Raporlar, belirli bir zamanda veya belirli bir durumda e-posta ile otomatik olarak gönderilebilir. Ek olarak; raporlar USB-Sticks gibi harici depolama ortamlarına kaydedilebilir veya doğrudan makinadan ağ yazıcılarına gönderilebilir.