Makina sektörü son 10 yıldır büyüme trendinde

Kayseri’de makina imalat sanayii sürekli gelişen ve büyüyen bir sektör konumunda. Odamıza kayıtlı 250 makina üreticisi bulunurken; 10 ve daha fazla işçi çalıştıran firma sayımız ise 50 civarında.

A+ A-

Mehmet BÜYÜKSİMİTCİ (Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

Makinalar, imalat sanayiilerinin en temel ve vazgeçilmez unsurudur. Makina yatırımları da, imalat sanayisi içerisinde özel bir öneme sahip olup, tüm sektörlerin temel ihtiyacını ve en büyük girdisini oluşturmaktadır. Makina imalat sanayiinin üretimdeki payının, başta ileri sanayi ülkeleri olmak üzere tüm ülkeler genelinde artış gösterdiği görülmektedir.
Kayseri’de makina imalat sanayii, son 10 yıldır güzel bir aşama kaydederek şimdilerde sürekli gelişen ve büyüyen bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. İlimizde başta takım tezgahları, mobilya sektörüne yönelik makinalar, kablo ve çelik tel üretim makinaları, ambalaj ve paketleme makinaları olmak üzere otomotiv ve savunma sanayiine parça üretimi bulunuyor. Odamıza kayıtlı 250 makina üreticisi bulunurken; 10 ve daha fazla işçi çalıştıran firma sayımız ise 50 civarında. Bahsettiğim sektördeki firmaların yaklaşık 80 tanesi ise, montaj işleri alanında faaliyet gösteriyor. İlimizde makina üreticileri tarafından yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Bu üretim alanı, aynı zamanda en çok istihdam yaratan makina alt sektörünü de oluşturuyor. Kentimizde ön plana çıkan diğer makina alt sektörlerini ise; tornacılık ve tesfiyecilik, akışkan gücü ile çalışan ekipman imalatı ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makina imalatı olarak sıralayabiliriz.

20 civarında firma ihracat yapıyor
Kayseri’de makina sanayiinde faaliyet gösteren çoğu firma Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) niteliğinde olmakla birlikte, teknolojik ürünler üreten firmalarımız da bulunuyor. Kayseri Sanayi Odası'nın dış ticaret verilerine göre, makina sektöründe 20 civarında firma 59 ülkeye makina ihraç etmektedir. Odamız verilerine göre, en çok ihracat yapılan ilk üç ülke; Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya olarak görülüyor. Bu üç ülke toplam makina ihracatının yüzde 23’ünü oluşturuyor.
Ülkemizin başka yerde sınıflandırılmamış makina ve teçhizat sınıflandırması altında yer alan TÜİK kaynaklı sektör verileri incelendiğinde, ihracat rakamının bir önceki yıla göre yüzde 2,7 oranında azaldığı gözleniyor. 2018 ve sonrasında yapılacak yatırımlarla Kayseri, önümüzdeki yıllarda ülkemiz makina imalat sektörüne ve ihracatına daha çok katkı sağlayacaktır.
Bilindiği gibi Uzakdoğu ve Avrupa ülkeleri, paranın maliyeti az olduğu için iki yıldan beş yıla kadar vadelerle ürün satışı yapabiliyorlar. Örneğin; Tayvan hükümeti, belgesini tamamlayan ihracatçının vadeli akreditifini çok düşük masraflarla, anında nakde çevirebiliyor. Türkiye’de de birçok Avrupa ve Uzak Doğu menşeili firmaların ülkemizde yapılan makinaların 10 yıl vadeli olarak satışını yapması ile büyük miktarlarda dövizi yurtdışına gönderiyoruz. Bu yüzden Eximbank ve/veya diğer kaynaklarla hem yurtiçi, hem de yurtdışı müşterilere uzun vadeli alım kaynağı yaratılabiliyor. Ayrıca, riskleri yüksek olarak görülen ülkeler (ki; Uzak Doğulu firmalar bu ülkelere kolaylıkla ve risksiz olarak mal satışı yapıyor) konusunda gerekli çalışmalar yapılarak, bu ülkelere satış imkanlarımızın geliştirilmesi de Türkiye ihracatı için yeni fırsatlar yaratacaktır.