Makina imalat sanayii çok önemli bir sektör

Ajansımız tarafından hazırlanan ‘2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı’ ve ‘2014-2018 Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi’nde, makina ve teçhizat imalatı sanayii öncelikli sektörler arasında yer almıştır.

A+ A-

Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri)

Bölgelerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen ve ülkemizin önemli derecede dışa bağımlı olduğu, OECD sınıflandırmasına göre orta-yüksek teknoloji grubuna girmekte olan makina imalat sektörünün geliştirilmesi, ülkemiz ve üretim merkezi olan bölgemiz açısından büyük önem taşıyor.
Ajansımız tarafından hazırlanan ‘2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı’ ve ‘2014-2018 Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi’ dokümanlarında, makina ve teçhizat imalatı sanayii bölgesel açıdan öncelikli sektörler arasında yer almıştır. Bu bakımdan ajansımız, bölgemizde makina imalat sektörünün geliştirilmesi hususunda hem teorik, hem de pratik bağlamda çalışmalar yürütmektedir. Ajansımız tarafından ‘Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi 2014-2018’ sektör raporları serisi çalışmaları kapsamında, ‘Doğu Marmara Makina ve Teçhizat Sektör Raporu’ hazırlanmış ve 2016’da bölge paydaşlarımıza ve tüm ilgililere sunulmuştur. Raporda ilk olarak, makina teçhizat sektörünün dünyada ve ülkemizdeki genel durumuna ilişkin bilgiler sunulmuş, sonrasında ise sektörün bölgemizdeki durumuna ilişkin detaylı değerlendirmeler yapılmıştır.

50 projeye destek verildi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından makina imalat sektörünün önemine istinaden, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında makina imalat sektörünün geliştirilmesine yönelik mali destek programları ilan edilmiştir. Bu kapsamda 50 projeye destek kararı alınarak, söz konusu projelere yaklaşık 13 milyon TL’lik kaynak sağlanmıştır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destek programları çerçevesinde, firmaların eş finansmanıyla birlikte makina imalat sektöründe yaklaşık 28 milyon TL’lik bir yatırım yapılması sağlanmıştır. Makina imalat sektörü mali destek programları ile; sektörde ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin bölgemizde üretilerek, bölgede yaratılan katma değerin artırılması ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması amaçlanmıştır.

Vizyonumuz; bölgemizin fuar merkezi olması
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı olarak, bölgemizin fuar merkezi olması vizyonu noktasında; valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, sanayi ve ticaret odalarımız ile diğer tüm bölge paydaşlarımızla işbirliği halinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, katılımcılarının önemli kısmını makina imalat sektöründe faaliyet gösteren bölgemiz firmalarının oluşturduğu, bölgesel niteliğe sahip fuarların organizasyonunda görev üstleniyoruz. İş ve yatırım ortamlarını geliştiren söz konusu etkinliklere; Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı (SANTEK), Doğu Marmara Yapı Teknolojileri ve Ürünleri, İnşaat Makinaları Ekipmanları Makina ve İş Makinaları İhtisas Fuarı (İNTEMAK) gibi fuarları örnek gösterebiliriz.