Kayseri’nin sanayisine katkıda bulunuyoruz

Kayseri’de üçü kamu, biri de vakıf olmak üzere dört üniversite bulunuyor. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 14 bölümü ve mezun mühendisleri ile ilin sanayisine katkıda bulunan en önemli kurum.

A+ A-

Prof. Dr. Necdet ALTUNTOP (Erciyes Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı)

Kayseri'de üç adet organize sanayi bölgesi (OSB) faaliyet gösteriyor. Bu OSB’lerde bin 600’ün üzerinde işletme var ve şu anda 40 bin iş yerine sahip, 16'sı küçük sanayi sitesi olmak üzere bir serbest bölge ve bir teknoloji geliştirme bölgesi bulunuyor. Söz konusu işletmelerde 120 bin civarında çalışan var.
Şehrimizde ayrıca üçü kamu, biri de vakıf olmak üzere dört üniversite bulunuyor. Bünyesinde Erciyes Teknoparkı barındıran Erciyes Üniversitesi, 52 bini aşan öğrencisi, 2 bin 200 akademik ve 5 bin civarında idari personeli ve 50 yılı aşan bilimsel geçmişi ile hizmet veriyor. Türkiye’nin en iyi 10 kamu araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi, Kayseri’nin sanayi gelişimine 40 yıldan beri önemli katkılarda bulunuyor.

Erciyes Teknopark 2004 yılında kuruldu
Erciyes Teknopark, Erciyes Üniversitesi bünyesinde 2004 yılında kuruldu. Teknoparkta 207 firmada bin civarında istihdam mevcut. Teknopark firmalarının sektörel dağılımı şu şekilde: Yüzde 30 bilgisayar ve iletişim teknolojileri, yüzde 20 elektronik, yüzde 15 yazılım, yüzde 8,5 enerji ve yüzde 5 makina/teçhizat imalatı.
Türkiye'de sayıları bine yaklaşan sanayi Ar-Ge merkezlerinin 11’i, Türkiye’nin en büyük bin sanayi işletmesinin ise 32’si Kayseri firmasıdır. İlin sanayi büyüklüğüne göre Ar-Ge merkezi sayısı çok az ve bu merkezlerin birçoğu da henüz çok yeni. Söz konusu merkezlerin gelecekte Türkiye sanayisine özgün ve yeni ürünler ile katkıda bulunacaklarına inanıyorum. Ayrıca, mezunlarımız için yeni iş alanları ve öğretim üyeleri için yeni proje konuları ortaya çıkacaktır. Kayseri Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı ise, 25 yıl önce kuruldu ve bu işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Geçmişten günümüze üniversite-sanayi işbirliği gayretlere rağmen istenilen düzeye gelememiştir. Teknopark ve Ar-Ge merkezlerimiz bu işbirliğini artıracaktır. Bu işbirliklerinde ortaya çıkacak örneklerin kamuoyuna duyurulmasına da ayrıca önem veriyoruz. Teknoparkta iş yeri olan bir öğretim üyesi olarak, Ar-Ge merkezi olan iş yerlerinin üniversite ile işbirliklerinin arttığını düşünüyorum. Günümüzde, mühendislik fakültelerinin ve sanayinin önemli problemlerinden biri, kaliteli öğrenci ve kaliteli mühendis bulamamak. Bu konuda sanayinin ihtiyaçları maalesef yeterince karşılanamıyor. Mühendis kalitesinin artması sanayiyi canlandıracaktır. Bunun için fakülteden mezun olduktan sonra, mühendis diplomasının alınabilmesi için merkezi bir diploma sınavının konulması kaliteli mühendis konusuna katkıda bulunacaktır. ABD ve Almanya'da bu konu yıllardan beri uygulanıyor.

Takım tezgahı üretimi çok önemli bir konu
Kayseri'de takım tezgahları üretimine bakacak olursak; günümüzde sanayi dendiğine akla öncelikle yerli otomobil, İHA ve yerli silah sanayii geliyor. Yerli ve olmazsa olmaz sanayi dendiğinde, akla öncelikle yerli takım tezgahı üretimi geliyor. Sanayileşmiş ülkelerin tümünün kendi takım tezgahı üretimleri var. ABD, Avrupa ve Japonya menşeli takım tezgahı üreticileri, savunma sanayiinde kullanım için Türkiye'ye tezgah satıyorlar. Savunma sanayii dışındaki firmalara makina sattıklarında, müşteriden tezgahı savunma sanayii işlerinde kullanmayacaklarına dair taahhütname alıyorlar. Savunma sanayiinde kullanıldığı tespit edildiğinde makinalar için yedek parça hizmeti vermiyorlar. Kayseri'de Taksan‘ın devamı olan bir işletmemiz ile küçük ölçekli birkaç makina-tezgah üreticisi firmamız var. Öncelikle bu tür sanayi tesislerinin kamunun desteği ile gelişmeleri ve Türkiye’nin CNC takım tezgahı ihtiyacını karşılamaları gerekiyor.