Kayseri’de ihracatını en çok makina sektörü artırdı

Kayseri’de bulunan 250 makina üreticisi firmanın 80’i montaj işleri alanında faaliyet gösteriyor. Söz konusu üretim alanı, aynı zamanda en çok çalışana sahip olan makina alt sektörü konumunda.

A+ A-

Mehmet BÜYÜKSİMİTCİ (Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

Türk makina sanayiinin başlangıcı 1950'li yıllara dayanıyor. 1950’de makina sektöründe ilk büyük ölçekli sanayi yatırımı yüzde 100 devlet eliyle gerçekleştirildi. Özel sermayeli firmalar ise 1960'lı yıllarda oluşmaya başladı. Türkiye'de makina imalat sanayii devlet teşebbüsüyle kurulmasına rağmen, bugün itibariyle kamu iştirâkleri büyük ölçüde yerini özel sektör firmalarına bıraktı.
Makina sanayii; ülkemizin diğer sektörlerine göre son yıllarda büyük gelişim gösteren, katma değer performansı diğer imalat sanayii sektörlerine göre daha başarılı olan ve ihracatını sürekli olarak Türk sanayii ortalamasından daha hızlı geliştiren önemli bir sektör oldu.
Makina sanayiinde faaliyet gösteren çoğu firma KOBİ (küçük ve orta ölçekli işletme) niteliğinde olmakla birlikte; ülkemizdeki ucuz işgücü ve gelişmiş mühendislik becerilerini, makina imalatçılarının uluslararası pazarlarda rekabet şansını artıran unsurlar arasında sıralayabiliriz. Üretim kabiliyeti açısından baktığımızda ise, Türk makina sanayiinde her türlü parça ve aksamın yüksek kalitede ve rekabet edebilir fiyatlarda üretimi yapılabiliyor. Üretim sürecinde yerli girdi oranı ise yüzde 80-85 civarında.

Son 10 yılda önemli bir aşama kaydedildi
Kayseri’de makina imalat sanayii son 10 yıldır güzel bir aşama kaydederek, şimdilerde sürekli gelişen ve büyüyen bir sektör olarak karşımıza çıkıyor. İlimizde; başta takım tezgahları, mobilya sektörüne yönelik makinalar, kablo ve çelik tel üretim makinaları, ambalaj ve paketleme makinaları olmak üzere otomotiv ve savunma sanayiine parça üretimi bulunuyor. SGK kayıtlarına göre Kayseri’de sektörde kayıtlı 250 makina firmasında 5 bin sigortalı çalışan var. Kayseri’de bulunan ve SGK kayıtlarına göre belirlenmiş 250 makina üreticisi firmanın 80’i montaj işleri alanında faaliyet gösteriyor. Bu üretim alanı, aynı zamanda en çok çalışana sahip olan makina alt sektörüdür. İlde öne çıkan diğer makina alt sektörleri; tornacılık ve tesviyecilik, akışkan gücü ile çalışan ekipman imalatı ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makina imalatıdır.

15 civarında firma ihracat yapıyor
Kayseri’de makina sanayiinde faaliyet gösteren çoğu firma KOBİ niteliğinde olmakla birlikte, teknolojik ürünler üreten firmalarımız da bulunuyor. Kayseri Sanayi Odası’nın dış ticaret verilerine göre, makina sektöründe 15 civarında firma 74 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Odamızın verilerine göre en çok ihracat yapılan ilk üç ülke Rusya, Fransa ve Polonya. Bu üç ülke toplam makina ihracatının yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyor. TUİK’in 2019 yılının ocak ayı verilerine göre, makina ve aksamlarında ihracatta Kayseri olarak Türkiye’de 7. sırada bulunuyoruz. İhracatını bir önceki yıla göre yüzde 51 oranında artırarak 59 milyon 658 bin dolara yükselten makina sektörü, Kayseri’de ihracatını en çok artıran sektör konumunda.