K 2019 Düsseldorf: Plastik ve kauçuk sektörünün buluşması

Plastik ve kauçuk sanayiinde faaliyet gösteren 3 bini aşkın firma, 16-23 Ekim tarihleri arasında Düsseldorf’ta gerçekleştirilecek olan K 2019 Fuarı’nda yenilikçi ürün ve çözümlerini sergileyecek ve sektördeki eğilimleri gösterecek.

A+ A-

Yalçın GÜR

K Fuarı, dünyanın farklı kıtalarından gelen plastik ve kauçuk sanayiinde faaliyet gösteren katılımcı firmaları ve ihtisas ziyaretçilerini, bu çok dinamik ve yenilikçi sanayi sektöründeki en yeni gelişmeleri canlı olarak izlemek üzere her üç yılda bir Düsseldorf kentinde buluşturuyor. Etkinlik, 68 yıldan beri sürdürdüğü ve sürekli geliştirdiği faaliyetiyle, sektöre yön veren otoriteler tarafından plastik ve kauçuk sanayiinin dünyadaki en önemli buluşma noktası olarak kabul ediliyor.
K Fuarı yetkilileri, etkinlikle ilgili olarak şu noktalara vurgu yapıyorlar: “Fuar, inovasyon ve geleceğe yönelik gelişmeler açısından vazgeçilmez bir buluşma noktası. Etkinlik, yenilikçi ürün, çözüm ve eğilimlerin çok kapsamlı bir şekilde tanıtıldığı ve uluslararası boyutta kıyaslama ve uzmanlarla tartışma olanağının sunulduğu bir enformasyon ve iletişim platformu niteliğine sahip. K Düsseldorf, çok fazla sayıda yeni ürün tanıtımını bir arada görebilme olanağı sunan özgün bir konumda yer alıyor.”

İnovasyonun itici gücünü oluşturan yeni teknolojiler
Sektörün otoriteleri K 2019’u alanında dünyanın lider fuarı olarak görüyorlar. Fuar yetkilileri de, nisan ayı başında İstanbul’da yapılan bilgilendirme toplantısında yaptıkları şu açıklamayla bu durumu teyit eden bir veri sundular: “Başvuru süresinin sona erdiği gün itibariyle 16-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan K 2019 için fuar alanının tamamen dolmuş olduğunu görüyoruz. 60 ülkeden 3 bini aşkın firmanın katılım başvurusu yaptığı fuarda, yine başta Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Hollanda ve Türkiye olmak üzere Avrupalı üreticiler, aynı zamanda da ABD firmaları güçlü bir şekilde temsil ediliyor.”
“K Fuarı’nın aynı zamanda dünya pazarındaki değişimleri de belirgin şekilde yansıttığını görüyoruz” diyen yetkililer, konuyu şöyle açıklıyorlar: “Asya ülkelerinden gelen katılımcı firmaların sayısı ve kullandıkları sergi alanı birkaç yıldan beri aynı yüksek düzeyini koruyor. Özellikle Çin, Tayvan, Hindistan, Japonya ve Güney Kore güçlü katılımlarıyla dikkat çekiyor. Fuara katılan firmaların çeşitliliği ve uluslararası niteliği, bu yıl da sektörün ana konularının (özellikle enerji, kaynak ve malzeme verimliliği vb.) yanı sıra özel uzmanlık alanlarının da fuar çerçevesinde ele alınacağını gösteriyor.”

Fuar alanının tamamı kullanılıyor
Toplantıda fuarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: K 2019 için yaklaşık 174 bin metrekarelik net sergi alanına sahip Düsseldorf Fuar Merkezi’nin tamamı kullanılacak. Yapılan açıklamaya göre, ürün gruplarının 18 salona dağılımı şu şekilde düzenlenmiş olacak:
⦁ Makina ve ekipmanlar: Salon 1, 3-4 ve 9-17
⦁ Hammaddeler ve yardımcı maddeler: Salon 5, 6, 7, 7a, 8a, 8b
⦁ Yarı mâmuller, teknik parçalar ve takviyeli plastik ürünler: Salon 5, 6, 7, 7a, 8a, 8b
“K 2019 Fuarı’nda sektörün tüm katma değer aşamaları çok kapsamlı ve ayrıntılı biçimde ele alınıyor” diyen yetkililer, bu bağlamda kauçuk konusunun da belirleyici rol oynadığını belirtiyorlar. Yetkililer, kauçuk sektörü ile ilgili şu bilgileri verdiler: “Bu sektör plastik sanayiine kıyasla daha küçük bir bölüm oluştursa da, bu ürünleri kullanan bazı önemli branşlar için belirleyici rol oynuyor ve inovasyon gücüyle öne çıkıyor. Fuarın 6. salonunda yer alacak olan Kauçuk Yolu, K Düsseldorf’un vazgeçilmez bir bölümünü oluşturuyor ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.”Fuar tam bir pazar alanı gibi çalışıyor
İlgililer, K Fuarı’nın sektörün performans barometresini ve inovasyonlar açısından da sektörün küresel pazar meydanını oluşturduğunu belirtiyorlar. Fuar yetkilileri de bu tespite vurgu yaparak, “Dünyanın çeşitli yerlerindeki plastik ve kauçuk sanayiilerini temsilen gelecek uzmanlar, etkinlikte sektörlerinin performans gücünü ortaya koyacaklar. Gelen uzmanlar; otomotiv, ambalaj, elektroteknik, elektronik, iletişim, inşaat, tıp teknolojileri ve havacılık ile uzay sanayiilerinden gelecek profesyonellere plastik ve kauçuk malzemelerin gerek güncel, gerekse geleceğe yönelik uygulama olanaklarını tanıtmayı amaçlıyorlar. K 2019’un özel konumu sadece sanayinin gösterdiği yoğun talepten kaynaklanmıyor; aynı zamanda, bu yıl da en güncel konuların, özellikle de sektörel konuların ele alınacak olması etkinliğin bu alandaki gücünü yansıtıyor” dediler.

İnsan kaynaklı sorunlara çözüm yaratmak
Mâlum; plastik sektörü, çevre ve sürdürülebilirlik konuları gündeme geldiğinde dikkatleri çekiyor ve eleştirilerle karşılaşıyor. Fuara destek veren uzmanlar ve fuar yetkilileri, “Dünyamız iklim değişikliğinden dijitalleşme sürecine kadar uzanan, insan kaynaklı birçok sorunla karşı karşıya bulunuyor” saptamasının ardından şunları söylediler: “Dünyamızın gelecek nesiller için de bir yaşam alanı oluşturabilmesi amacıyla bu sorunlara geleceğe yön verecek sürdürülebilir çözümler yaratmak hepimizin ortak sorumluluğunu oluşturuyor. K 2019 çerçevesinde buluşacak olan uluslararası plastik ve kauçuk sanayii, bu sorumluluğun bilincine varmış olarak karşı karşıya kalınan sorunları aşmak için hazır bulunuyor.”

Polimerlerin belirleyici rolü
Uzmanlar, düşük emisyon ve enerji tasarrufu sağlayan etkin yöntem ve teknolojilere, aynı zamanda da (çevreye zarar vermeden) farklı uygulamalarda kullanılabilecek akıllı ve yüksek performanslı malzemelere her zamankinden daha fazla talep duyulduğunu söylüyorlar ve polimerlerin bu bağlamda çok değerli ve yön verici bir katkı sağladığını belirtiyorlar.
“Kolay bozulabilecek gıda maddelerinin taze kalmasını sağlayacak ambalajlardan ekolojik elektrik üretimine veya karayolu ulaşımında zararlı madde emisyonlarının azaltılmasına kadar uzanan birçok uygulama alanında polimerler daha şimdiden başarılı sonuçlar vermiş bulunuyor” diyen uzmanlar, bugün birçok modern uygulamanın, plastik ve kauçuk ürünler sayesinde mümkün olabildiğine vurgu yapıyorlar.
“Polimer kullanımı bizi aynı zamanda da bunların tekrar kullanımı ve uygun şekilde imhası gibi hususlarda çözüm bulmamız gereken zorluklarla karşı karşıya getiriyor” diye konuşan fuar organizasyonu ile ilgili uzmanlar, yeni koşulların üstesinden gelebilmenin önemine dikkat çekiyorlar. Uzmanlar, bu konu ile ilgili olarak şunları söylediler: “Plastik ve kauçuk ürünler, sürdürülebilir biçimde üretilmesi gereken ve ideal koşullar altında nitelikli ürünlerin imalatı için tekrar kullanılabilmeleri gereken değerli malzemelerdir. Bunun için de, geri dönüşüme uygun ve aynı zamanda da içeriğindeki bileşimlerin geri kazanım oranının yüksek olduğu bir ürün tasarımı oluşturulması gerekiyor. Plastik ve kauçuk sanayii, K 2019 kapsamında tüm bu hususlara ilginç çözümler sunmayı bekliyor. Geri dönüşümden elde edilen plastikler giderek daha yoğun bir şekilde alternatif oluşturmaya başlamış ve yeni plastik ürünler açısından önemli bir hammadde kaynağı haline gelmiş bulunuyor. K 2019 çerçevesinde bu alandaki olanaklar ve sanayi sektörünün farklı kuruluşlarla yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgiler sunulacak.”

Özel gösteri: ‘Plastik Geleceği Şekillendiriyor’
K Fuarı, özel etkinlikleriyle bir ürün ve hizmet sergileme alnından çok fazlasının olduğu önemli bilgi paylaşım platformu olarak biliniyor. Uzmanlar ve fuar yetkilileri, özel bir gösteriden söz ederek şunları açıkladılar: “K 2019 kapsamında gerçekleştirilecek olan ‘Plastics Shape the Future-Plastik Geleceği Şekillendiriyor’ konulu özel gösteride; polimer malzemelerin çağdaş yaşam alanlarında ne denli belirleyici rol oynadığı ortaya konacak. Ayrıca, bugüne kadar hangi yeniliklerin uygulamaya geçirilmiş olduğu ve hangi yenilikçi fikirlerin gelecekte gerçekleşme potansiyeline sahip olabileceği gösterilecek. Yedi gün boyunca sürecek etkinlik; mesleki tartışmalara, yönlendirici konuşmalara, kısa sunumlara ve ilginç deneylere de sahne olacak. Ekonomik ve ekolojik hususların yanı sıra, mevcut sorunlar ve bunların çözümleri üzerinde de durulacak. Alman plastik sanayii tarafından PlasticsEurope Deutschland e.V ve Messe Düsseldorf himâyesinde organize edilen özel etkinlik, K 2019’a katılan firmalar ve ihtisas ziyaretçilerinin yanı sıra, medya temsilcilerine ve kamuoyuna da yeni bilgiler ve bakış açıları kazandıracak.”Özel Gösteri: ‘Bilim Yerleşkesi’
K 2019 Fuarı’nın ‘Science Campus-Bilim Yerleşkesi’ etkinliği ise, araştırma kuruluşları ve firmalar arasında diyalog kurulmasını amaçlıyor. Yetkililer, bu gösterinin katılımcı firmaların ve ziyaretçilerin plastik ve kauçuk sektörlerindeki bilimsel çalışmalar ve sonuçları hakkında bilgi edinmesine, firmaların üniversitelerle deneyim alışverişinde bulunabilmesine olanak sağladığını özellikle vurguluyorlar. Gösteri ile ilgili paylaşılan diğer bilgiler ise şöyle: “Özel gösteride ve ‘Science Campus’ çerçevesinde ele alınacak konular birbiriyle uyumlu şekilde belirlendi. Her iki etkinlikte de, önümüzdeki yıllarda küresel polimer sanayiinde belirleyici rol oynayacak belli başlı konular işlenecek. K 2019 İnovasyon Komitesi’nde yer alan bilim insanları ve uzmanlar tarafından belirlenen ana konular şunlar olacak:
1. Dijitalleşme Süreci/Endüstri 4.0: Platform ekonomisi ve katma değer zincirleri arasında iletişim sağlanması gibi konular da bu başlık altında ele alınacak.
2. Sürdürülebilir bir gelişme için plastik: Konu başlığı; su yönetimi, yenilenebilir enerjiler ve döngüsel ekonomiyi de kapsıyor.
3. Sistem entegrasyonu-malzeme, üretim yöntemleri ve tasarım desteğiyle işlevsellik: Yeni malzemeler ve katmanlı üretim, hafif yapılar, e-mobilite ve biyoplastikler bu başlık altında işlenecek.
4. Genç iş gücünün desteklenmesi: Genç profesyonellerin sektöre kazandırılması için gerek bilimsel alanda, gerekse uygulamalı eğitim alanında neler yapılabileceği hususu, fuarda özellikle üzerinde durulacak konular arasında yer alıyor. Üniversite, kurum, meslek birlikleri ve teşvik kuruluşları tarafından belirlenecek olan ana konular; tartışma oturumları, sunumlar ve ürün tanıtımları çerçevesinde ele alınacak. Plastik sanayiine genç işgücü kazandırılması büyük önem taşıyor. Çalışma hayatının henüz başında olan gençler, bu sanayi sektörünün kâlifiye iş gücü için gelecek vadeden cazip iş olanakları sunduğunun çoğu kez farkında olmuyorlar. Alman Plastik Sanayi Eğitim Girişimi KAI, gençlere bu iş olanaklarını tanıtmayı amaçlıyor. Ürün tanıtımlarından moderatörlü tartışma oturumlarına ve deneylere kadar uzanan etkinliklerle gençlerin bu sektörü biraz daha yakından tanıması hedefleniyor. KAI Girişimi, Alman Plastik Sanayicileri Birliği (GKV) ile meslek kuruluşları ve Messe Düsseldorf tarafından organize ediliyor."

‘Bioplastics Business Breakfasts’
Biyoplastikler, fuarda dikkat çeken konu başlıkları arasında yer alıyor. Biyoplastiklerin içerdiği potansiyel ve olanakları merak eden firma ve ziyaretçiler K 2019’da yer alan çeşitli stantlarda kapsamlı bilgi edinme olanağı bulacaklar. Ayrıca, Bioplastics Dergisi ve Messe Düsseldorf işbirliğiyle, 16-18 Ekim tarihleri arasında her gün öğleden önce düzenlenecek sunum ve tartışma oturumlarında, biyoplastiklerin özellikleri ve sunduğu avantajlar hakkında uzmanlardan bilgi alabilecek ve deneyim alışverişinde bulunabilecekler. ‘Bioplastics Business Breakfasts’ toplantılarında ağırlıklı olarak; biyoplastiklerin (gerek organik esaslı, gerekse biyolojik olarak parçalanabilen biyopolimerlerin) gelecekteki rolü ve sahip olduğu pazar potansiyeli, avantajları ile dezavantajları ele alınacak.‘Rubberstreet’ ve ‘Rubber & TPE Pocket Guide’
Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, kauçuk ürünlerinin yoğunlukta olacağı K 2019 bölümlerinden birini bu yıl yine ‘Rubberstreet-Kauçuk Yolu’ oluşturacak. Kauçuk sanayiine dikkat çekmek ve bu sanayinin yenilikçi performans gücünü vurgulamak için kauçukların ve elastomerlerin dünyasına bir pencere açan bu bölüm, 1983 yılından beri fuarda yerini alıyor. ‘Kauçuk Yolu’, fuar merkezinin 6. salonunda yer alıyor.
‘Rubber & TPE Pocket Guide’, kauçuk ve (TPE dâhil) elastomerler üzerinde çalışan potansiyel ortaklara fuarda kolayca ulaşılabilmesini sağlayacak bir rehber. Bu rehber, hammadde ve makina tedarikçilerinden üreticilere kadar uzanan katma değer zincirini kapsıyor.

İhtisas ziyaretçileri olumlu buluyor
Fuar yetkilileri, etkinlikle ilgili değerlendirme ve yorumları yakından takip ediyorlar ve dikkate alıyorlar. Yetkililer, özetle şu bilgileri paylaştılar: “K Fuarı’nın sektör için ne denli büyük önem taşıdığını sadece katılımcı sayısı ve sergilenen ürünlerin kalitesi değil, aynı zamanda ihtisas ziyaretçilerinin değerlendirmeleri de gösteriyor. Ekim 2016’da düzenlenen son etkinliği 161 ülkeden 232 bin 53 ihtisas ziyaretçisi gezdi. 2016 yılında ziyaretçilerin yüzde 71’i yurt dışından geldi. Uluslararası ziyaretçiler arasında İtalya, Hollanda, Hindistan, Türkiye, Fransa, Belçika, ABD, Çin, İspanya ve Polonya’dan gelen konukların ağırlıkta olduğu görüldü. Uzmanların etkinlik sonrasında yaptıkları değerlendirmeler çok net bir sonucu ortaya koydu. Ziyaretçilerin yüzde 97’si fuarda edindikleri bilgilerden, gördükleri yeniliklerden ve geleceğe yön verecek çözümlerden çok etkilendiklerini söylediler. Özellikle, inovasyon yoğunluğu ve piyasanın lider firmalarının da fuara katılmış olması ziyaretçiler tarafından olumlu yönde değerlendirildi. Artık endüstriyel nihâi tüketiciler de, kendi sektör ve ürünleri için yeni fikirler edinmek amacıyla düzenli olarak fuarı takip ediyorlar.”

Farklı kanallar üzerinden sunulan hizmetler
“Hizmet sunmak Messe Düsseldorf’un öncelikleri arasında yer alıyor” diyen yetkililer bunun sadece fuar süresince verilecek hizmetlerle kısıtlı olmayıp, etkinlik öncesi farklı kanallar üzerinden sunulacak hizmetleri de kapsadığını belirttiler. K Fuarı, internet üzerinde k-online.com ile temsil ediliyor ve ayrı bir mobil uygulama da (iOS ve Android OS için) sunuyor. Böylelikle, sektörel bilgilere ve fuarla ilgili yararlı önerilere her zaman kolayca ulaşılabiliyor.
Mart 2019’dan itibaren K 2019'un katılımcı firmaları, kendilerini ve ürün portföylerini katılımcı veri bankasında tanıtmaya başlamış bulunuyorlar. K 2019 ayrıca, Twitter, Facebook ve Linkedin üzerinde de temsil ediliyor. Etkinliğin internet sitesi, MyOrganizer gibi kişiye özel hizmetlerle de fuar hazırlıkları için destek sunuyor. Düsseldorf’a ulaşım seçenekleri ve online otel rezervasyonu da yine k-online üzerinden ulaşılabilen hizmetler arasında yer alıyor. Ayrıca, fuar biletini doğrudan internet üzerinden daha ekonomik olarak satın alma, barkod olarak indirme veya evden yazılı çıktısını alma olanağı da ziyaretçilere sunuluyor. Önceden satın alınan etkinlik biletleri bir avantaj daha sunuyor: Düsseldorf ve yakın çevresindeki toplu taşıma araçlarında ulaşım bileti olarak kullanılabiliyor.

Matchmaking hizmeti
K 2019, gelişmiş bir arabuluculuk hizmeti de sunuyor. İhtisas ziyaretçileri ve katılımcı firmalar, fuar öncesinde internet sitesi üzerindeki bu işlevden yararlanarak aradıkları firma temsilcilerine ve ürünlere ulaşabiliyorlar. Kendilerine aradıkları ürün ve konuyla ilgili temas kurabilecekleri kişiler öneriliyor ve arzu ettikleri takdirde kendileriyle iletişime geçerek fuar süresince görüşmek üzere randevu tesis edebiliyorlar. Bu işleve web sayfası üzerinden veya iOS ve Android OS için hazırlanmış K Matchmaking mobil uygulaması ile ulaşılabiliyor. K 2019 için bilet temin etmiş olanlar, giriş bilgilerine kolay ve hızlı bir şekilde başvurabiliyor ve ilgilendikleri alanları ve arama parametrelerini belirtebiliyorlar. Bu ilgi alanları hızlı bir şekilde işlenerek, gerekli temasları kurabilmeleri için yararlı öneriler gönderiliyor.

K Fuarı’nı destekleyen kuruluşlar:
- Alman Plastik Sanayi Çalışma Grubu (Arbeitsgemeinschaft Deutsche
Kunststoffindustrie (AKI) ) ve üye meslek birimleri
- Alman Plastik Sanayiciler Birliği (Gesamtverband Kunststoffverarbeitende
Industrie e.V. (GKV))
- Plastics Europe Deutschland e.V.
- Alman Plastik ve Kauçuk Makinaları İhtisas Birliği (Fachverband Kunststoff-und Gummimaschinen im VDMA e.V.)
- Alman Kauçuk Sanayiciler Birliği (Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e.V. (WdK))

Himâye eden kuruluş:
-Avrupa Plastik ve Kauçuk Makinaları Birliği EUROMAP (European Committee
of Machinery Manufacturers for the Plastics and Rubber industries)

Organizatör:
Messe Düsseldorf GmbH

Ağırlıklı ürün grupları:
Hammaddeler ve yardımcı maddeler, yarı mâmuller, teknik parçalar ve takviyeli plastik ürünleri, plastik ve kauçuk sanayiileri için makina ve ekipmanlar, plastik ve kauçuk sanayiilerine yönelik hizmetler.