İtalya’da takım tezgahları sektörü

İtalyan takım tezgahları sektörünün olumlu performansı sürüyor ve bu durum, başta sektörün sektörel birliği UCIMU-Sistemi Per Produrre olmak üzere metal işleme teknolojilerinin taraflarını mutlu ediyor.

A+ A-

Yalçın GÜR 

İtalyan takım tezgahları sektörünün sektörel birliği UCIMU-Sistemi Per Produrre (İtalyan Takım Tezgahları, Robot ve Otomasyon Sistemleri İmalatçıları Birliği), her üç ayda bir sektörün durumunu gösteren bir çalışmayı paylaşıyor. Şu iki cümle, İtalyan takım tezgahları sektörünün durumunu kısaca özetliyor:
1. 2017 yılında üçüncü çeyrekte de takım tezgahları sektörü büyümeye devam ediyor (+ % 14,7).
2. İç piyasa satışları adeta patlama yapıyor (+ % 68,2), yurtdışında da iyi bir performans var (+ % 1).
Takım tezgahları sipariş indeksi UCIMU-Sistemi Per Produrre'nin ilgili departmanı tarafından hazırlanıyor. Çalışmada, 2017’nin üçüncü çeyreğinde takım tezgahları sektörünün bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 büyüdüğü görülüyor. İndeksin mutlak değeri 109 olarak belirtiliyor ve başlangıcın 2010 yılında baz 100 olarak kabul edildiği açıklanıyor.
Çalışmada büyümenin ana nedeni olarak, İtalyan tezgah üreticilerinin iç piyasada aldıkları siparişlerin büyüklüğü gösteriliyor. İç piyasadaki takım tezgahı siparişleri bir önceki yılın aynı dönemine (temmuz-eylül 2016) göre yüzde 68,2 artmış bulunuyor. İndeksin mutlak değeri 66,1 olarak hesaplanıyor. Bunun önemini anlamak için 2011 yılına giderek duruma bakmak gerektiğine ve yukarı dönüş yüzde 96,7 olmasına rağmen, indeksin 48,4 değerini aşmadığına işaret ediliyor. Sadece iç piyasadaki artışın değil, aynı zamanda ülke dışından gelen ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artan siparişlerin de (mutlak indeks değeri 114,6) büyümede etkili olduğu açık.

BI-MU büyük ilgi görüyor
İtalyan makinacılar ve dernekleri için bu veriler bir başka açıdan önem taşıyor: BI-MU Fuarı (ekim 2018’de Milano’da, Fieramilano Rho fuar alanında gerçekleştirilecek). UCIMU-Sistemi Per Produrre tarafından organizasyonu yapılan BI-MU, metal işlem teknolojileri alanında İtalya’nın uluslararası öneme sahip bir fuarı olarak sektör tarafından yakından takip ediliyor. Etkinliğe olan ilgi de, takım tezgahları sektörünün performansının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Çalışma bu konuda da bir veri sunuyor ve BIMU’ya katılım isteğinde pozitif bir eğilim olduğuna dikkat çekiyor. Artış doğal olarak, İtalya iç pazarından yararlanmak isteyen ülke dışındaki üreticilerin ilgisine bağlı bulunuyor. Çalışmada, BI-MU’nun yenilenmiş bir formatla ve daha geniş yeni teknoloji-ürün sunumuyla sahne almaya hazırlandığının altı çiziliyor. 2018 fuarı için şimdiden başvuruların çok büyük bir sayıya ulaştığı vurgulanıyor. 31. kez gerçekleştirilecek fuarda, üretim sistem ve makinalarının yanında, endüstriyel tesis ve makinaları bağlantılı hale getirecek çeşitli ve tamamlayıcı dijital sistem ve teknolojilerin olacağının altı önemle çiziliyor.

Carboniero: “Pazarın canlılığının göstergesi”
UCIMU-Sistemi Per Produrre Yönetim Kurulu Başkanı Massimo Carboniero, verileri şöyle değerlendiriyor: “Bu veriler, İtalyan pazarının canlılığın sektöre yansımasının ve Endüstri 4.0 Ulusal Planı uyarınca uygulanan teşviklerin olumlu katkısının bir kanıtı. Bu teşviklerin, endüstriyel tesis modernizasyonun gereklerini ve İtalyan üretim endüstrisinin rekabetçi kalabilmesi için gerekli dijitalizasyon ve bağlantılı olma prensiplerinin tanıtılmasını karşıladığı görülmektedir. Son aylarda geliştirilen ve Endüstri 4.0 ile ilgili teknolojilerin avantajının artan şekilde kullanıldığı yeni çözümlerin katkısıyla İtalyan üreticiler, ülkenin imalat sanayiinin teknolojik gelişimine katkı yapmanın mutluluğunu duyuyuyorlar. Yıllarca daha çok yabancı müşterilerle çalıştık. İhracat hâlihazırda ciromuzun yarısından fazlasıyken, şimdi iç ve dış pazar arasında doğru bir yeniden dengeleme deneyimi yaşıyoruz.”

“Teşvikler 2018 yılında da devam etmeli”
İşletmeler tarafından konuyla ilgili ölçümlerin nasıl yapıldığının dikkate alındığını söyleyen Carboniero, süper amortisman uygulamasının yapısal bir provizyona dönüştürülmesi ve hiper amortisman uygulamasının 2018 yılı boyunca uygulanabilir şekilde uzatılması düşüncesinde olduklarını açıkladı. Ancak bu şekilde İtalyan üretim endüstrisinin modernizasyonu için tam doğru bir başlangıç yapabileceğinden emin olduklarını belirten Carboniero, şunları söylüyor: “Bu önerilerin; 2018 bütçe kanunu içinde yer alan Enterprise Plan 4.0 kapsamında, hükümetteki bakanlar tarafından hâlihazırda açıklanmış bulunan İtalyan işletmelerinin Endüstri 4.0 ile ilgili profesyonel eğitim aktivitesi için vergi kredisi-indirimi almalarını sağlayacak mükemmel provizyonlarla birlikte onaylanmasını umuyoruz. Üretim tesislerini uygun tezgahlarla donatmak; verimli ve rekabetçi üretimi kârlılık, güvenlik ve esneklik sağlayacak şekilde desteklemek ve üretim endüstrisinin geleceğini garanti etmek açısından ilk adım. Ancak, hâlihazırda çalışan veya yeni ya da gelecekte işe girecek personeli-insan kaynaklarını yeniliklere uygun şekilde hazırlamazsak, yükseltme ve geliştirme prosesin başlama noktasında kalacaktır.”

Kısaca 2016 BI-MU Fuarı:
BI-MU/SFORTEC Fuarı, 2016 yılında 30. kez gerçekleştirilmişti ve 60. yaşını kutlamıştı. Etkinliğin kapanış verileri ise şöyleydi: 62 bin ziyaretçi, bir önceki döneme göre yüzde 6 profesyonel ziyaretçi artışı, 90 bin metrekarelik alanda bin 76 katılımcı. Fuar yetkilileri, hem resmi otoritelerin, hem de girişimcilerin Endüstri 4.0 konusunda stratejiler geliştirip sunmalarının ve takım tezgahları sektörüne uygulamalarının etkinlikte sergilenmesinin söz konusu gelişmede önemli rolü olduğunu ifade etmişlerdi.
O dönemde de UCIMU-Sistemi Per Produrre Yönetim Kurulu Başkanı olan Massimo Carboniero, seçim koşuşturması nedeniyle ABD ve Çin, Rusya gibi büyük pazarlardaki olumsuz etkilerden pek memnun olmadıklarını, fakat İtalyan üreticilerin esneklikleri, çözüm bulmadaki kapasiteleri ve canlı alanlara kaymadaki becerileri nedeniyle dışarıdaki baskıları hafifletip, daha olumlu bir tablo ortaya koyduklarını söylemişti. Carboniero, bu olumlu gelişmede ülkedeki tesislerin modernizasyonu ve bu modernizasyona devlet desteğinin (New Sabatini Law and the Super Depreciation) olmasının etkili olduğunun altını çizmişti.
Açıklanan veriler, İtalyan takım tezgahları sektörünün 2016 yılından bu yana teşviklerin ve Endüstri 4.0 planının etkisiyle önemli bir gelişim içinde olduğunu gösteriyor. BI-MU, İtalya pazarında var olmak isteyen yabancılar açısından da önemli bir fırsat olarak kabul ediliyor. UCIMUSistemi Per Produrre, İtalya’daki takım tezgahları-metal işleme teknolojileri fuarlarını düzenleme konusunda çok deneyimli ve önemli bir birikime sahip. Altı yılda bir Milano’da düzenlenen EMO Fuarı’nı organize ediyor olması da, UCIMUSistemi Per Produrre’ye ayrı bir katkı yapıyor. İtalyan metal işleme teknolojileri ve makina sanayii dünya çapında iddialı olarak, takım tezgahlarının hem üreticisi, hem de tüketicisi olarak Gardner raporlarında hep ön sıralarda yer alıyor. Bu nedenle BI-MU, Türk makinacıları ve makina arayışı içinde olanlar tarafından dikkatle takip edilmesi gereken fuarlar arasında kabul ediliyor.