İtalya takım tezgahları sektörü: Dışarıda büyüyor, içeride dinamik

UCIMU verileri, İtalya takım tezgahları sektörünün 2018’de konumunda önemli bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Söz konusu veriler, geçen yılın son çeyreğinde sektörün ihracatta iyi bir performans sergilediğini de ortaya koyuyor.

A+ A-

Yalçın GÜR

UCIMU (İtalya takım tezgahları, robot ve otomasyon sistemleri imalatçılarının birliği), takım tezgahı ve metal işleme teknolojileri sektörünün verilerini en iyi şekilde takip ediyor, topluyor, tutuyor, değerlendiriyor ve bir baza göre indeksleyerek hem kendi üyelerine ve sektöründeki firmalara, hem de kamu otoritelerine işlenmiş veriler sağlıyor. Çalışmalar, belirli aralıklarla bülten ya da rapor olarak yayımlanıyor. Son gelen raporun ilk dikkat çeken mesajı, İtalya takım tezgahı sektörü siparişlerinin 2018’in son çeyreğinde sabit bir durum arz ettiği, yani istikrarlı gittiği şeklinde. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında takım tezgahları ile ilgili UCIMU indeksi, son çeyrekteki yüzde 0,2’lik bir küçülmeye karşın, 161,6 (indeks mutlak değer ve baz 2010 yılında 100 olarak kabul ediliyor) olarak belirlenmiş ve istikrarlı bir durumu gösteriyor. Yıl bazında bakıldığında, takım tezgahı siparişlerinin 2018’de 2017’ye göre son çeyrekte olduğu gibi aynı şekilde yaklaşık sabit kalan istikrarlı bir durumu gösteriyor. Veriler, yüzde 0,8 gibi çok küçük bir oranda küçülmeye işaret etse de çok olumsuz karşılanmıyor. Toplam sonucun iyi olmasının nedeni ise dış satışların iyi olması. İtalyan imalatçılarının satışları iç pazarda düşük gerçekleşse de, halen dinamik bir tablodan söz ediliyor.

İhracatta iyi bir performans söz konusu
Geçen yılın son çeyreğinde ihracatta iyi bir performans olduğu görülüyor. 2017 yılının son çeyreğine kıyasla 2018’in son çeyreğinde yüzde 2,4 oranında büyüme gerçekleşmiş. İndeksin mutlak değeri 141,7 olarak belirlenmiş. İtalyan takım tezgahları imalatçılarının siparişlerinde 2018 yılının son çeyreğinde iç pazarda 2017’nin son çeyreğine kıyasla yüzde 6,3 oranında bir yavaşlama dikkat çekiyor. Yetkililer, “Rakamlar açık olarak gösteriyor ki bir yavaşlama dönemindeyiz; ancak bu yavaşlama değerlendirilirken önceki birkaç yılda İtalyan takım tezgahı tüketiminde iç pazardaki büyük artış dikkate alınmalı” notunu ekliyorlar.
Bu notu şu verilerle daha açıklayıcı hale getiriyorlar: “2011 yılının son çeyreğinde iç sipariş 1,7 milyon, 2016’nın aynı döneminde 2,5 milyon, 2018 yılında ise 6,1 milyon, yani iki yıl öncesinin iki katından fazla olarak gerçekleşiyor. Yıl bazında bakıldığında, yüzde 0,8 oranında azalma ile 2017’deki seviye ile aynı durum olduğu görülmektedir. Dış satışlar yüzde 5,2 artarken, iç siparişlerde yüzde 11,5 azalma olmuştur.”

“Son çeyrek verileri beklentilerimizi teyit etti”
UCIMU Başkanı Massimo Carboniero, sonuçları şöyle yorumluyor: “Son çeyreğin verileri bizim hislerimizi ve beklentilerimizi teyit etti. Hem İtalya’da, hem de dışarıda iyi sonuçlar alan İtalyan imalatçılar için geçen yıl olumlu geçti. İtalya’nın verileri yani geçen çeyreğin ve yılın küçük eksi değeri çok dikkatli bir şekilde iyi değerlendirilmeli. Şüphesiz, iç pazardaki değerler 2017 yılına göre daha zayıf. Sonuç olarak bir yavaşlama var; fakat başka bir şey beklememeliydik. Düşüş, ağırlığınca değerlendirilmesi gereken birçok faktörün sonucuydu. İlk olarak dikkate almamız gereken durum 2018 son çeyreğinin 2017 yılının aynı dönemiyle kıyaslanarak değerlendirilmiş olduğudur. Vurgulamak gerekirse; 2017’ye kadar amortisman ve inovasyon teşviği gibi nedenlerle iç piyasada çok özel bir büyüme gerçekleşmiştir. İkincisi, son çeyreğin bütçe kanunu ile ilgili ekonomik konuların tartışmalarının zihin karışıklığı yarattığı belirsizlik ortamıyla çakışmasıdır. Kesin olan, 2019 finansal planında yer alacak ölçümler ile ilgili olarak hükümet otoritelerince orta konan değişen beyanların ve işaretlerin yatırım yapacak kişilere yardımının olmadığıdır. Bu durumlarda, yatırım yapacak kişiler genellikle çerçeve daha net olarak ortaya çıkıncaya kadar satın alma kararlarını askıya almayı tercih etmektedirler.”
“Bütçe kanununda (2019 için) yer alan teşvikleri referans alarak hiper-amortisman konusu ilgili olumlu bir tasdik söz konusu” diyen Carboniero, bu yeni versiyonun küçük işletmeler için daha yüksek indirim oranıyla ve yeni satın almaların artması doğrultusunda değer olarak azalmasıyla KOBİ’ler lehine bir durumu ortaya koyduğunu; ancak buna karşılık süper-amortismanın ortadan kaldırılmasının dezavantaj yarattığını belirtti. Carboniero, şunları söylüyor: “Süper-amortismanın kaldırılmasıyla KOBİ’lerin önemli bir kısmının doğru ve uygun güncelleme ile modernizasyon süreçlerinin dışında bırakılması riski var. MINI IRES (İndirimli Kurum Gelir Vergisi) aynı mali yararları garanti etmemekte; aksine uygulama ve daha fazla bürokrasi sorunu yaratmaktadır. Bu işletmelerin hâlihazırda tesislerini modernleştirmeye ihtiyaçları var. Onları desteklemekten vazgeçemeyiz. Bu nedenle, hükümet otoritelerinden önemli kriterlerin (ölçümlerin) adaptasyonu konusunu yeniden değerlendirmelerini talep ediyoruz.”

“İhracattaki başarı sektörü cesaretlendiriyor”
Carboniero, sonuç olarak, geleceğe bakarken İtalyan imalatçılarının dış pazarlardaki satışlarının cesaretlendiren verileri ortaya koyduğunu ve bu verilerin uluslararası pazardaki zor koşullara rağmen İtalyan imalatçılarının iyi bir çalışma sürüdürebileceklerinin kanıtı olduğunu belirtti. Otomotiv sektöründeki yavaşlamanın ve örneğin; Rusya ile İran’da olduğu gibi jeopolitik karmaşık konular nedeniyle bazı pazarların kısmen kapanmasının dış pazarlarda aktivitelerini olumsuz bir şekilde etkilemediğini söyleyen Carboniero, dış satışaların kesilmeksizin 2018’de tüm yıl boyunca büyüdüğüne dikkat çekti.
İç satışlardaki yavaşlamayı değerlendiren Carboniero, şu tespitleri paylaşıyor: “Bu yıl iç pazardaki satışların 2018 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. İçerideki işletmelerin dış pazardaki kullanıcılarla çalışması konusunda motivasyon sağlayacak ve cesaretlendirecek önlemlerin alınması gerekiyor.”

“Dış etkinliklere katılım teşvik edilmeli”
İçerideki işletmeleri destekleyecek önerilerle ilgili olarak Carboniero, şunları söylüyor: “Örneğin; bizim sektörümüzde uluslararası aktivitelerin önemli bir kısmını en dinamik pazarlarda düzenlenen uluslararası fuarlara katılmak oluşturuyor. Yeni fuar etkinliklerinin artan başarısı KOBİ’ler için külfet de getiriyor. Bu nedenle, İtalyan girişimcilerin dış ticaret etkinliklerine katılmasını ve bu etkinliklerde ‘Made in Italy’ temsilcilerinin daha fazla sayıda olmasını destekleyecek bir teşvik sisteminin geliştirilmesini talep ediyoruz. Gerçekte bazı İtalyan şirketleri sadece İtalya’da düzenlenen uluslararası fuarlarda yer alıyorlar. Çünkü, bütçeleri dışarıdaki etkinliklere katılmaları için yeterli olamıyor. Birçoğu için ticari etkinliklere katılım, dış alımcılarla karşılaşmak ve onlara uluslararası pazar için tekliflerini sunmak anlamına geliyor. Bu nedenle organizatörlerin görevi, ürün sergileme, sunulan başlıklar ve know-how gibi konularda dünyanın her yerinden insanın ilgisini çekecek ve gelmeye teşvik edecek komple ve ilgi çeken etkinlikler düzenlemeleri olmaktadır. Bu aktivitelerin geliştirilmesinde örneğin; UCIMU Grup şirketleri gibi fuar operatörleri ulusal ekonomik sistemin desteğine gereksinim duyuyorlar. Bu nedenle biz de, İtalyan ticari etkinliklerini daha çekici kılacak teşviklerin artırılmasını bekliyoruz. Bu teşvikler, öncelikle kaliteli yabancı satın almacıların gelmesini ve aynı zamanda, onlara dönük olarak büyük ilginin olduğu ülkelerdeki profosyonel faaliyetleri destekleyecek ve ülkemizin mükemmeliyetçi yaklaşımıyla kültürünü daha çok öne çıkarak şekilde düzenlenmelidir.”