InnoPark, Konya’da makina sanayiini geliştirmeye odaklandı

InnoPark, üniversite içinde veya yanında kurulmuş olan diğer TGB’lerden farklı olarak, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünlerin seri üretimi yapılan bir teknopark olma amacında.

A+ A-

Prof Dr. Fatih Mehmet BOTSALI (İnnoPark Genel Müdürü)

Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (InnoPark), ülkemizdeki çok az sayıdaki OSB içinde konumlanmış TGB’lerden biri. InnoPark, Konya Sanayi Odası’nın önderliğinde kurulan, hisselerinin yüzde 90’a yakını Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi’ne ait olan bir TGB. Konya OSB içinde kurulmuş olan InnoPark, ülkemizdeki üniversite içinde veya yanında kurulmuş olan diğer TGB’lerden farklı olarak, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünlerin seri üretimi yapılan bir teknopark olma amacına sahip. Bu nedenle, InnoPark’ta Ar-Ge ofislerinin yanı sıra; prototip üretim ve/veya seri üretim yapılabilecek yüksek irtifalı, sanayi elektriği ve doğalgazı olan, içine vinç kurulabilen, kamyon girebilen atölye ve üretim alanları bulunuyor. İnşaatı tamamlanan 2 yeni atölye bloğundaki 16 atölyenin 13’ü, 1 ay içinde kiraya verildi. Bünyesinde halen 40 firma faaliyet gösteren InnoPark’ın hedefi; 2019 yılında 150 Ar-Ge ve yazılım firmasına, 500 Ar-Ge araştırmacı/tasarımcı/yazılımcı personele ev sahipliği yapmak.
InnoPark'a her alanda Ar-Ge, tasarım veya yazılım geliştirme faaliyeti yürüten kuruluşlar kabul edilmekle birlikte, InnoPark’ın gelişme ve büyüme stratejilerinde; bilişim teknolojileri, enerji ve çevre teknolojileri, hayat bilimleri, makina ve mekatronik tasarım teknolojileri, savunma sanayii konularındaki Ar-Ge, tasarım ve teknolojik ürün tabanlı seri üretim faaliyetlerine öncelik verilmektedir. InnoPark’ta faaliyet gösteren firmaların yüzde 30’u yazılım, yüzde 25’i ise makina ve mekatronik alanında Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor.

2016 yılı başında faaliyete geçti
Henüz 2.5 yıllık bir geçmişi olan InnoPark halen; TÜBİTAK tarafından 1601 Programı kapsamında desteklenen InnoPark TTO ve BİGG-Girişimci Rampası Projesi’ni, KOP tarafından desteklenen KOBİ Mentörlük Projesi’ni, MEVKA tarafından desteklenen InnoPark Tasarım Analiz, Simülasyon Merkezi Projesi’ni yürütüyor. 2016 yılı başında faaliyete geçen InnoPark (Konya TGB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2017 performans verileri kullanılarak hesaplanan ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi’ne göre, ülkemizin büyük sanayi şehirlerindeki köklü ve eski TGB’lerin birçoğunu geride bırakarak, ilk defa katıldığı performans endeksi sonuçlarına göre ‘En Başarılı 50 TGB Listesi’ne 24. sıradan girdi. InnoPark, bu sonuçlara göre ülkemizdeki toplam 81 TGB içinde endekse girebilen 50 başarılı TGB arasında; ‘Ar-Ge Faaliyeti’ kriterine göre 10., ‘Fikri Mülkiyet’ kriterine göre 12., ‘Finansman, Teşvikler ve Altyapı’ kriterine göre 12., ‘Teknoloji Transferi ve İşbirliği Faaliyeti’ kriterine göre 15., ‘Kuluçka’ faaliyetlerine göre 24., ‘Kurumsallaşma, Sürdürülebilirlik ve Ekosistem Geliştirme’ faaliyetlerine göre 24., ‘Ar-Ge Çıktıları’na göre 24., ‘Teknolojik Ürün Yatırım Faaliyeti’ne göre 26., ‘Ar-Ge Sonuçları ve Uluslararasılaşma Faaliyetleri’ne göre 38. sırada yer alıyor.

Katma değerli üretime destek sağlıyor
InnoPark, bir yandan Konya bölgesinde üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesini, üniversitelerde üretilen bilginin endüstriye aktarılarak teknolojiye ve katma değere dönüştürülmesini sağlarken; diğer yandan bölgemizdeki işletmelerin inovasyon ekosistemindeki diğer aktörlerle etkileşime girerek, daha inovatif hale gelmesini ve inovasyona dayalı büyümesini sağlıyor. Ayrıca, üniversite mezunlarının ve üniversite öğretim üyelerinin yeni ve yüksek teknoloji alanlarında yeni start-up’lar kurmasını sağlayarak, Türkiye’de yüksek katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracatına da katkı sağlıyor.Inopark bünyesinde, yakın çevredeki sanayi işletmelerinin tasarım faaliyetlerine hızlı ve etkin destek sağlayan bir tasarım merkezi de hizmet veriyor. Merkezde; sanayide yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli mühendislik araçları ve güçlü iş istasyonları, sunucular ile 2 adet 3D printer, 1 adet 3D tarayıcı bulunuyor. Merkez; CAD yazılımları ile teknik resim ve katı model oluşturma, CAD modelden CAM kodlarının üretilmesi, endüstriyel ürün tasarım hizmeti, animasyon ve katalok hazırlama, tersine mühendislik araçları ile 3 boyutlu tarama, 3D yazıcı ile hızlı prototipleme ve hızlı üretim hizmetleri sunuyor. InnoPark Tasarım Merkezi’ndeki iş istasyonu, yazılım, 3D yazıcı, 3D tarayıcı imkânları isteyen işletmelere belirli süre kullanılmak üzere kiralanabiliyor. InnoPark, mevcut tasarım merkezini, tasarım, analiz ve simülasyon merkezine dönüştürerek, makina sanayii kuruluşları başta olmak üzere bölgedeki sanayi kuruluşlarına sunduğu hizmetlerin kapsamı ve niteliğini geliştirecek. InnoPark Tasarım Merkezi bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden FABLAB InnoLab Prototip Üretim Merkezi’nde; InnoPark’taki firmaların Ar-Ge/tasarım faaliyetlerini tamamladıkları ürünlerin üretilmesi, InnoPark ortağı olan üniversitelerin öğretim elemanı ve öğrencilerinin patent veya endüstriyel tasarım tescili yaptırdıkları ürünlerin prototiplerinin üretilmesi için gerekli prototip üretim imkânları bulunacak. Kurulacak prototip atölyesi bölgemizdeki önemli bir eksikliği ortadan kaldıracak.

Dijital dönüşüme destek veriyor
InnoPark’ın en önemli önceliklerinden biri; bölgemizdeki işletmelerin Endüstri 4.0’ın zorunlu kıldığı dijital dönüşümüne destek sağlamak, bu amaçla dijital endüstrinin ihtiyaç duyduğu yeni yazılımların, yeni ürünlerin, yeni teknolojilerin ortaya çıkarılmasını sağlamak. InnoPark bünyesindeki firmalar; akıllı sistemler, artırılmış/sanal gerçeklik, yapay zekâ, siber güvenlik, IoT, robotik konularında ürünler ve yazılımlar geliştiriyorlar. Bu çalışmalarda bölgemizdeki üniversitelerin öğretim elemanları; girişimci, danışman veya araştırmacı olarak görev alıyorlar. InnoPark’ta bölgemizdeki üretim sektörü firmalarının dijital dönüşümüne önemli katkı sağlayacak B2B e-ticaret yazılımlarının, ERP uygulamalarının, VR/AR yazılımlarının ve robotik ürünlerin geliştirilmesine destek sağlıyoruz. Sanayicilerimiz, ürünlerinin sanal ortamda veya artırılmış gerçeklik ortamında (Google Glass, MS Hololens vb.) tanıtımını yapacak, süreçlerini akıllı hale getirecek InnoPark’ta geliştirilmiş yeni yazılımlara yoğun ilgi gösteriyorlar.

Bir ülkenin kaderini değiştirecek potansiyele sahipler
İsrail’deki 50 civarındaki teknoparktan sadece bir teknoparkın ihracatı, ülkenin toplam ihracatının yüzde 10’unu, beş teknoparkın ihracatı ise yüzde 20’sini oluşturuyor. Bu örnekten de görüleceği gibi, teknoparklar bir şehrin veya ülkenin kaderini değiştirecek potansiyele sahipler. İşte bu nedenle; InnoPark’ın uzun vadeli stratejilerinde bölgede sadece Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine değil, bunun yanında teknolojik ürünlerin seri üretim faaliyetlerine de önem veriyoruz.
Ülkemizin 2017 yılı ihracatında yüksek teknoloji ürünlerin oranı yüzde 3.8, orta-yüksek teknoloji ürünlerin oranı ise yüzde 34.2. Oysa, yüksek teknoloji ürünlerin toplam ihracattaki payı G. Kore’de yüzde 27, Çin’de yüzde 25, ABD’de yüzde 20, Japonya’da yüzde 16, AB’de de yüzde 16. InnoPark’ın amacı; bölgemizdeki ekonomik faaliyetlerde bir eksen değişikliği oluşturmak, bölgemizde orta ve yüksek teknoloji ürünlerin üretim ve ihracatını artırmak. Bu amaç doğrultusunda; bünyesinde farklı ülkelerden gelen araştırmacı ve girişimcilerin bulunduğu, sınırları içinde yeni ve ileri teknoloji odaklı ürünler üretilen, ulusal ve uluslararası networklere dâhil olmuş, iyi çalışan global ölçekte etkin bir teknopark olmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. InnoPark olarak hayalimiz; koridorlarında gezen insanların yüzde 30-40’ı yabancılar olan, ülkemizin yüksek teknoloji ürünleri üretim ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan, güçlü uluslararası işbirlikleri olan, bünyesinde dünya markalarını barındıran, yüksek teknoloji ürünlerin üretildiği evrensel bir teknopark olmak.