IIoT, kurumsal ağlar için yeni güçlükleri beraberinde getiriyor

Dijitalleştirilmiş üretim hatları, makinalar ve sistemler; ideal veri aktarım performansını garanti eden ve yeni gerekliliklere esnek bir şekilde yanıt veren bir ağ, diğer bir deyişle yazılım tanımlı bir geniş alan ağını gerektiriyor.

A+ A-

İlerleme çağına girerken üreticiler, üretkenliklerini artırmak için teknoloji çözümlerine yatırım yapıyorlar. ‘Endüstriyel nesnelerin interneti’ (IIoT) olarak da bilinen üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, kurumsal ağlar için yepyeni güçlükleri beraberinde getiriyor.
IIoT’nin yeteneklerinin ön plana çıkması için güçlü bir ağ alt yapısı gerektiğinin altını çizen Citrix firmasının yetkilileri, “IIoT’nin önemli bir parçası olan dijitalleştirilmiş üretim hatları, makinalar ve sistemler; ideal veri aktarım performansını garanti eden ve yeni gerekliliklere esnek bir şekilde yanıt veren bir ağ, diğer bir deyişle yazılım tanımlı bir geniş alan ağını (SD-WAN) gerektiriyor. Dijitalleşme, daha yüksek hız ve daha çok esneklik vadediyor. Üreticiler, dijitaleşmenin bakım zaman aralıklarını en aza indirmesini umuyorlar. Büyük veri analizi ve yapay zeka yoluyla makina sensör verilerinin değerlendirilmesi; arıza riskleri istatistiksel olarak artmadan önce, aşınmış parçaların tam zamanında değiştirilmesi gibi tahmine dayalı bakım çalışmalarını mümkün kılacak” diye konuştular.

“Ağ üzerindeki talepleri de ciddi bir ölçüde artıracak”
Söz konusu durumun ağ üzerindeki talepleri de ciddi bir ölçüde artıracağına dikkat çeken yetkililer, şöyle konuştular: “Mümkün olan en hızlı şekilde çok büyük miktarda sensör verisinin aktarılması ve gerçek zamanlı olarak analiz edilmesi; bunun da ağın ucunda sahada gerçekleştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, kurumsal veri merkezinde analizleri ve öne çıkan verileri toplamak önemliyken, diğer veri havuzlarının herkese açık bulut hizmetleriyle paylaşılması da önemli. Daha esnek üretim, ağ bileşen ilkeleri için çok daha sık ve hızlı değişiklikler yapılması anlamına geliyor. Bu zorlayıcı ağ gerekliliklerine geleneksel ağ ekipmanı kullanılırken ancak çok üstün çaba göstererek yanıt verilebilir. Bu nedenle WAN, geleceğe dönük şirketlerin veri merkezinde hâlihazırda başvurduğu yolu takip ediyor. Bu şirketler, yazılım tanımlı ağı (SDN) kullanıyor. IIoT çağında esneklik ve basit yazılım tanımlı yönetim, artık yalnızca veri merkezleriyle sınırlı değil; buluttan veri merkezine ve uca kadar her noktada, diğer bir deyişle üretim hatları, perakende mağazaları veya hastanelerdeki bağlantılı görüntüleme makinalarında da buna ihtiyaç bulunuyor.”“Alternatif yönlendirmeler belirlenebiliyor”
SD-WAN’ın, ağ trafiğinin nasıl yönetileceğine ilişkin ilke odaklı ve uygulamaya özgü bir tanım sağladığını bildiren Citrix firmasının yetkilileri, ağ ekibinin; bant genişliği darboğazı veya kablo arızası durumunda alternatif yönlendirmeler belirleyebildiğini aktardılar. Yetkililer, “SD-WAN çözümleri, yalnızca kesintisiz olarak yedek sisteme geçilmesini sağlamıyor; aynı zamanda, uygulama gerekliliklerine göre aktarım yolları arasında sürekli olarak akıllı güç dağıtımına olanak tanıyor. Kritik veri trafiği, hizmet kalitesi mekanizmalarının kullanılmasıyla öncelikli işlem görebiliyor. SD-WAN aracı aynı zamanda, ağ protokolü düzeyinde veri sıkıştırma, veri tekilleştirme ve optimizasyon teknikleri yoluyla veri trafiğini hızlandırıyor. Mevcut yönlendirme topolojisiyle kusursuz bir şekilde entegre olan araç, bulut üzerinden her yerde yönetilebiliyor” dediler.
SD-WAN teknolojisini kullanmanın, ağ ekibinin veri trafiğini güvenli sanal alt ağlar oluşturarak gerektiği şekilde segmentlere ayırmasına da olanak tanımasının önemli olduğunu kaydeden yetkililer, “Örneğin; perakende zincirinde yer alan bir BT kuruluşu, sanal yönlendirme ve iletme (VRF) yöntemiyle merkezi bir konumdan şube ofislerinde konuk VLAN’lar kurabilir. Bu ağ segmentasyonu, üretim tesislerinde veya hastanelerde de bu kadar yararlı ve kritiktir. Bu noktada da VRF, ağ değişikliklerini uygulamak için gereken esnekliği sağlarken, analitik özellikler ağ yöneticisinin ve güvenlik ekibinin talep ettiği gerçek zamanlı incelemeyi sağlıyor” diyerek sözlerini noktaladılar.