HPKON, 22-25 Kasım'da düzenlendi

1999 yılından bu yana MMO tarafından gerçekleştirilen Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi, 22-25 Kasım tarihleri arasında sekizinci kez düzenlendi. 3 gün süren organizasyonda, 17 oturumda 45 bildiri sunuldu.

A+ A-

VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi (HPKON), MMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına MMO İstanbul ve İzmir şubelerinin yürütücülüğünde düzenlendi. Etkinlik, 22-25 Kasım 2017 tarihleri arasında İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. 1999 yılından bu yana MMO tarafından gerçekleştirilen Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi’nde; atölye çalışmaları, kurslar, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, panel ve sosyal etkinlikler yer aldı. Hidrolik pnömatik sektörünün tüm taraflarını bir araya getirerek, yüz yüze yapılan görüşmelerle bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına olanak sağlayan etkinliğin paralelinde Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen fuarda ise firmalar, yeni ürün ve sistemlerini tanıtma, bu ürünleri birinci elden kullanıcıyla buluşturma imkânı yakaladılar.
3 gün süren ve 17 oturumda 45 bildirinin sunulduğu kongrenin açılış oturumunun ardından; Emin Çapa ‘Yeni Dünyayı Anlamak ve Hazırlanmak’, Mustafa Sönmez ise ‘Türkiye’de Büyüme ve Sanayisizleşme Tehlikesi’ konusunda birer konferans gerçekleştirdiler. Kongrenin açılış konuşmaları; MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, MMO İzmir Şube Başkanı Battal Kılıç, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Alexander Kühnel, HPKON Yürütme Kurulu Başkanı Semih Kumbasar ve Akışkan Gücü Derneği (AKDER) Başkanı Suat Demirer tarafından yapıldı.

Çakar: “HPKON sektöre ilgiyi artırdı”
Tüm dünyada akışkan gücü sektörünün, kontrol ve otomasyon teknolojileri aracılığıyla birçok üretim alanında yer alan, makina mühendisliğinin en nitelikli hizmeti üretebildiği önde gelen uygulama alanlarından biri olduğunu kaydeden MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, “Hidrolik pnömatiğe ilişkin 15 yıldan beri düzenlediğimiz kongrelerimizle birlikte sektöre olan ilginin arttığını ve kongrelerimizin de bu anlamda daha görünür hale geldiğini söylemek isterim. Kongrelerimiz; ürün tasarımından imalata, kullanım alanlarına, satış ve bakım hizmetlerine kadar üyelerimizin sürecin her aşamasında görev yaptığı sektörün geliştirilmesi ve korunması açısından Odamız ve HPKON kongrelerimiz öncü bir rol üstlenmiş ve önemli işlevleri yerine getirmiştir” dedi.
Makina imalat sektörünün yanı sıra hidrolik pnömatik girdilerinin; demir çelik, iş ve inşaat makinaları, otomotiv, savunma, gıda, ambalaj, gemi inşa, sağlık, barajlar, otomasyon ve robot teknolojileri gibi sektörlerde yaygın olarak kullanıldığını aktaran Çakar, şöyle konuştu: “Tüm bu sektörlerdeki dinamiğin makina imalat sektöründekine benzer bir olumsuzlukta olduğunu söyleyebiliriz. Hidrolik pnömatik sektörünün tüm bu olumsuz havadan etkilenmemesi mümkün değildir. Öncelikle yerli üretim sorunu ve Ar-Ge, teknolojik ve endüstriyel birikimle başlayan bu sorunları; sermaye/finansman ve kâlifiye işgücü yetersizlikleri ile yüksek girdi maliyetleri, ithal ürünlerin yerli üretime göre pazar paylarının yüksek oluşu ve dışa bağımlılık olarak sıralamak mümkündür.”

“Yerli ürünlere öncelik verilmeli”
Makina imalatçılarının, tasarım ve uygulamalarda yerli ürünlere öncelik vermemesi, güven duymaması ve dünya pazarında rekabet edebilen yerli üretici sayısının azlığının üreticilerin sorunları arasında yer aldığını ifade eden Çakar, “Bunun yanı sıra, kalitesi belgelenmemiş, sertifikası olmayan ve haksız rekabete neden olan ürünlerin ülkeye girişinin kontrol edilmesi ve zorlaştırılması için önlem almada ve denetim konusunda harekete geçmede önemli sorunlar yaşanmaktadır. Sanayide enerji verimliliği, uluslararası rekabet gücü açısından önemli bir unsurdur. Enerjide sürdürülebilirliğin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmalar yapılmalı, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımının tespiti yapılarak sektörde, hidrolik pnömatik sistem tasarımlarında ve üretiminde enerji verimliliğine önem verilmelidir. Sistemlerin enerji verimliliği ölçülebilir olmalı, belgelendirilmeli ve teşvik edilmelidir” diye konuştu.