GMTN Fuarı: Metalin görkemli dünyası

Küresel döküm ve metalurji sanayilerinin tarafları, 4 fuarın tek çatı altında bir araya geldiği GMTN 2019’da buluşacak. Etkinliklerde, dünyanın farklı yerlerinden gelecek 2 bin dolayında katılımcı firma, ürün ve hizmetlerini sergileyecek.

A+ A-

Yalçın GÜR

Geçtiğimiz yıl aralık ayının önemli etkinlikleri arasında, Messe Düsseldorf’un önemli bir fuarının İstanbul’daki basın toplantısı yer aldı. GIFA (Uluslararası Döküm Sanayi İhtisas Fuarı), METEC (Uluslararası Metalurji İhtisas Fuarı), Thermprocess (Uluslararası Isıl İşlem Teknikleri İhtisas Fuarı) ve Newcast (Uluslararası Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı) olarak 4 büyük uluslararası fuardan oluşan ‘Bright World of Metals-Metalin Görkemli Dünyası’ mottosuyla bilinen GMTN etkinliği, küresel döküm ve metalurji sanayilerinin önemli bir erişim noktası olarak tanınıyor ve ilgililerini Düsseldorf’ta 25-29 Haziran 2019 tarihleri arasında 14 salonda buluşturuyor. Etkinliklerin dikkat çeken ve öne çıkardıkları mega trendler ise şöyle: Katmanlı üretim (additive manufacturing), otomotiv sanayii için hafif konstrüksiyon üretimi, Sanayi 4.0 ve ecoMetal.

Metalurji ve ısıl işlem tekniklerinin fuarları
Messe Düsseldorf’un Metal ve Akışkan Teknolojileri Küresel Portföy Direktörü Friedrich-George Kehrer, İstanbul’daki toplantıda fuarlarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi: “Dünyanın farklı yerlerinden gelecek 2 bin dolayında katılımcı firma, ürün ve hizmetlerini 25-29 Haziran 2019 tarihleri arasında sektörlerinde lider uluslararası fuarlar arasında yer alan GIFA, METEC, Thermprocess ve Newcast kapsamında sergileyecek. Dörtlü fuar etkinliği, döküm teknikleri ve döküm ürünler ile metalurji ve ısıl işlem tekniklerini çok kapsamlı şekilde ele alıyor. Piyasanın önde gelen üreticilerinin yanı sıra, küçük çaplı yenilikçi firmalar da Ren Bölgesi’nin metropolü Düsseldorf’ta düzenlenecek dörtlü fuarda temsil ediliyor olacak. Sektörün 2019 yılındaki önemli etkinliğine dünyanın farklı yerlerinden 78 bin dolayında ihtisas ziyaretçisinin gelmesi bekleniyor.”
Alman fuarcılık şirketleri, fuarlarını konumlandırırken bir özelliği hep önde tutuyorlar: Fuarlar gerek arz, gerekse talep açısından piyasayı tüm yönleriyle ele alıyorlar. Makinadan üretim teknolojilerine, malzemeden ürüne tüm konular bir arada ele alınıyor. Sergileme olsun, konferans vb. diğer etkinlikler olsun bu bütünlüğü ortaya koyuyorlar. Söz konusu fuar dörtlüsünün en önemli özelliği de, bu bütünlüğü çok özenli bir şekilde yansıtıyor olması.Yön verici bir etkinlik
Kehrer de, konuları bütünlük içinde ele alan fuarcılık yaklaşımına değinerek, şunları söyledi: “GMTN’de gerek küresel oyuncular, gerekse piyasanın önde gelen firmaları fuar merkezinin 12 salonunda; sektördeki mega trendleri, yenilikleri ve en son teknolojileri tanıtacaklar. Bu denli kapsamlı bir sektörel sunumu dünya genelinde başka hiçbir fuarda görebilme imkânı bulunmuyor. Katmanlı üretim (additive manufacturing), Endüstri 4.0 veya otomotiv sektörüne yönelik hafif konstrüksiyonlar gibi güncel sektörel konuların ele alınacak olması, önümüzdeki GMTN etkinliğinin bir kez daha yön verici olacağını gösteriyor. Bu nedenle de, ‘Bright World of Metals’ etkinliğinin uluslararası kapsama alanı da çok geniş olacak. Bugüne kadar elde edilen deneyimler, fuar zi-yaretçilerinin yarısından fazlasının denizaşırı ülkelerden ve Avrupa’dan gelmekte olduğunu ortaya koyuyor. Ziyaretçilerin fuar merkezinde kolayca yönlendirilebilmeleri için salonlar konulara göre ayrılıyor. Yani her salon, farklı bir ağırlıklı konu ele alınacak şekilde düzenleniyor.”

Entegre salon düzeni:
- GIFA-Salon 11: Pres döküm ve çevresel donanım
- GIFA-Salon 12: Kesim ve besleme teknikleri, döküm kimyasalları
- GIFA-Salon 13: Özel Gösteri ‘Additive Manufacturing’, Özel Gösteri ‘Döküm Teknikleri’, GIFA Buluşma Noktası, GIFA Forum
- GIFA-Salon 15-17: Döküm makinaları ve döküm tesisleri, model, kalıp ve kalıp çekirdeği üretimi
- METEC-Salon 3: Dövme teknikleri
- METEC-Salon 4-5: Tesis üreticileri, komponentler ve tedarikçiler
- Thermprocess-Salon 9: Sempozyum
- Thermprocess-Salon 10: FOGI Özel Gösterisi
- Newcast: Salon 13-14 ve Newcast Forum (Salon 13).

Konferans ve gösteriler fuarda önemli bir yere sahip
GMTN-’Bright World of Metals’ etkinliğinin başarısında rol oynayan faktörlerin arasında konferansların önemli bir yeri olduğuna kuşku yok. GIFA Konferansı; European Steel Technology and App-lication Days/ESTAD, European Metallurgical Conference/EMC, Thermprocess-Sempozyumu veya Newcast Forum gibi uluslararası kongre ve konferansları içeren kapsamlı fuar çerçeve programı oluşturuyor. Newcast Award gibi ödül törenleri ve VDMA/Endüstriyel Fırın Araştırmaları Birliği tarafından düzenlenecek olan FOGI gibi özel gösteriler de fuar açısından önemli rol oynuyor.
Kehrer, gelecek fuarda GIFA çerçevesinde 13. salonda ilk kez ‘Katmanlı Üretim-Additive Manufacturing’ konulu bir özel gösteri gerçekleşeceğini anlattı ve şunları aktardı: “Katmanlı üretim teknikleri; gerek model, kalıp ve kalıp çekirdeği üretiminde, gerekse doğrudan metal presleme işleminde dökümhaneler ve onların tedarikçileri açısından yeni bir potansiyel içeriyor.”Messe Düsseldorf Metal ve Akışkan Teknolojileri Yardımcı Direktörü Gerrit Nawracala ise, etkinliği şu sözlerle tanımlıyor: “Özel gösterimizle bu potansiyelin değerlendirileceği bir platform oluşturmayı amaçlıyoruz. Özellikle, e-mobilite ve otomotiv sanayiine yönelik hafif yapı üretimi açısından GIFA itici güç oluşturacak. Bu husus, kısa süre önce Alman Döküm Sanayi Federal Birliği tarafından başlatılan ve elektro mobilitenin döküm sanayii ve döküm ürünleri üzerindeki etkisini konu alan araştırmada da ele alınmış bulunuyor. Bu araştırmaya göre, hibrid ve elektrikli tahrik sistemleri gibi alternatif yöntemler için talep duyulacak döküm ürünlerde 2030 yılına kadar (yanmalı motorlarda kul lanılan döküm ürünlere kıyasla) çok daha büyük bir artış görülecek. Yine aynı araştırmaya göre, döküm ürünlere yönelik talep 2030 yılında doruk noktasına ulaşmış olacak. Dolayısıyla, GIFA 2019’un çok olumlu koşullar altında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.”

ecoMetals & ecoTrails
GMTN fuar dörtlüsü, ecoMetals kampanyası ile giderek önem kazanmakta olan güncel bir konuyu da ele alıyor. Kampanyanın ağırlıklı konularını; kaynak ve enerji verimliliği, iklim koruma ve yenilikçi yöntem ve ürünler oluşturuyor. Bu konulardan en az birine yönelik ürün, çözüm veya proses yöntemini tanıtacak olan katılımcı firmalar GTMN ekibiyle temasa geçiyorlar. Uzmanların ve uzman kuruluşların katılımıyla oluşturulmuş grubun değerlendirmeleri sonucunda krtierlere uygun ürün ve firmaları belirlenmiş oluyor. Diğer taraftan ziyaretçiler de, özel olarak hazırlanmış bir broşür üzerinden bu konuya ilişkin bilgiye ulaşabilme ve ayrıca, ecoMetals konusunda tanıtılacak ürün ve hizmetler hakkında online bilgi edinebilme olanağına sahip bulunuyorlar. Bunların yanı sıra, GMTN 2015’te olduğu gibi önümüzdeki fuarda da ilgilenen ziyaretçiler için rehberli turlar düzenleneceği belirtiliyor.

GIFA: Teknolojik yeniliklerin buluşma noktası
“GIFA (14. Uluslararası Döküm Sanayi İhtisas Fuarı ve Teknoloji Forumu), onlarca yıldan beri döküm teknikleri alanındaki katma değer zincirinin tamamına yönelik teknolojik yeniliklerin ve inovasyonların buluşma noktasını oluşturuyor” diyen Kehrer, fuarın bu özelliğini 2019 yılında da aynen sürdürüyor olacağını söyledi. Kehrer, “Bu alanda söz sahibi olan ülkelerden gelecek 900’ü aşkın katılımcı firma, fuar merkezinin 10 ilâ 13 ve 15 ilâ 17. salonlarında ürün ve hizmetlerini tanı-tacak. Bunların arasında küresel pazarda lider konumda bulunan; Bühler AG (İsviçre), Kuka Deutschland GmbH, Loramendi S. Coop (İspanya), Sinto Group (HWS-Heinrich Wagner Sinto/Almanya) ve Vesuvius GmbH (Almanya) gibi firmalar da yer alıyor. Ayrıca, Çin ve İtalya’dan büyük çaplı toplu katılımlar gerçekleşecek” dedi.GIFA Fuarı'nın ağırlıklı konuları ise şöyle sıralanıyor: Döküm tesisleri ve döküm sistemleri, eritme tesisleri ve eritme sistemleri, ateşe dayanıklılık teknikleri, kalıp ve kalıp çekirdeği üretim tesisleri ve makinaları, kalıp malzemeleri ve yardımcı ürünler, kum hazırlama ve rejenerasyon teknikleri, kesim ve besleme teknikleri, döküm makinaları ve döküm sistemleri, boşaltma, temizleme ve ham döküm parça temizleme, model ve kalıp üretimi, proses kontrol teknikleri ve otomasyon, çevre koruma ve atık imhası ile enformasyon teknolojileri.

Newcast: Yüksek uluslararası katılım oranı
“Newcast (5. Uluslararası Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı ve Newcast Forum) artık önemli bir uluslararası etkinlik haline gelmiş bulunuyor” diyen Kehrer, fuar merkezinin 13 ve 14. salonlarında yer alacak 400’ü aşkın katılımcı firma tarafından döküm parça üretiminin ne denli küresel nitelik ka-zanmış olduğunun ortaya konacağını ifade etti. Kehrer, ayrıca şunlara vurgu yaptı: “Foundry Society (ABD), Bosch Rexroth AG (Almanya), Finoba Automotive GmbH (Almanya), Adolf Foehl (Almanya), GF Casting Solutions AG (İsviçre), GOM GmbH (Almanya), Hengong Machinery Technology (Çin), Kimura Foundry Co., Ltd. (Japonya), Kutes Metal Inc. (Türkiye), Siempelkamp (Almanya) veya Waupaca Foundry (ABD) gibi pazarda lider konumda bulunan firmalar bu platformda temsil edilecek. Ayrıca, Çin, Hindistan ve Türkiye’den geniş çaplı toplu katılımlar için yapılmış başvurular da dikkat çekiyor.”
Newcast Fuarı'nın ağırlıklı konuları ise şöyle sıralanıyor: Demir dökümdemir, çelik ve temper döküm tesisleri, demirdışı metal döküm-alüminyum, çinko, bakır, magnezyum, nikel ve diğer demir-dışı metal döküm tesisleri, hizmetler, sinterleme işlemleri ile ticaret ve lojistik.

METEC 2019: 10. yılda başarı yolunda
METEC’in (10. Uluslararası Metalürji İhtisas Fuarı ve Kongreleri) 2015 yılındaki başarısını bu yıl da sürdürmesinin beklendiğini söyleyen Kehrer, dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek 500’ü aşkın katılımcı firmanın fuar merkezinin 3, 4 ve 5. salonlarında; ham demir, çelik veya demir dışı metal imalatında veya çelik döküm ve çelik şekillendirme işlemlerinde kullanılan üretim tesislerinin yanı sıra metalurji tesisleri, haddehane ve çelik üretim tesislerine yönelik ekipman ve komponentleri sergileyeceğini açıkladı. Kehrer, katılımcılar ve ürünlerle ilgili şu konulara dikkat çekti: “Inteco (Avusturya), Primetals Technologies Ltd. (İngiltere), RHI Magnesita (Avusturya), SMS Group (Almanya), Tenova S.P.A. (İtalya) veya Sinosteel (Çin) gibi firmalar da katılımcılar arasında yer alıyor. METEC Fuarı’nda, bu yıl ilk kez dövme ürünlere de yer verilecek. Bu ürünler şimdiye dek Newcast kapsamında sergileniyordu; ancak giderek artan önemleri nedeniyle Metalurji İhtisas Fuarı’na dâhil edildi.”
METEC Fuarı’nın ağırlıklı konuları ise şöyle sıralanıyor: Demir üretim tesisleri, çelik üretim tesisleri, demirdışı metal üretim tesisleri, çelik döküm tesisleri, çelik şekillendirme tesisleri, çevre koruma/atık imha/gaz arıtımı, elektrik sistemleri ve proses kontrol teknikleri, ölçüm ve test teknikleri, bilgi işlem teknikleri, metalurji tesisleri ve haddehaneler için donanım ve komponentler, çelik üretim tesisleri, danışmanlık, planlama ve hizmetler, mesleki yayınlar ve meslek kuruluşları, mesleki eğitim, dövme teknikleri ile hammadde tedarikçileri.

Sektörün lider firmaları Thermprocess Fuarı’nda
“Yaklaşık yüzde 50 oranında yurtdışı katılımı ve 300 dolayında katılımcı firma ile Thermprocess (12. Uluslararası Isıl İşlem Tekniği İhtisas Fuarı ve Isıl İşlem Teknikleri Sempozyumu), artık küresel düzeyde önemli bir etkinlik haline gelmiş olup, uluslararası tedarikçiler için vazgeçilmez bir etkin-lik oluşturuyor” diyen Kehrer, sektörün lider firmaları tarafından yapılmış olan katılım başvurularının da bu hususu kanıtladığının altını çizdi. Kehrer, “Ajax Tocco Magnethermic GmbH (Alman-ya), Andritz März GmbH (Almanya), Electrotherm (Hindistan), Honeywell Thermal Solutions–Elster GmbH (Almanya), Inductoherrm Europe Ltd (İngiltere), ITG Induktionslanlagen GmbH (Al-manya) und Seco/Warwick Europe (Polonya); endüstriyel fırınlar, endüstriyel ısıl işlem tesisleri ve değerli metal, sert metal, seramik, demir ve çeliklere yönelik ısıl işlemler, ayrıca yapı elemanları, donanımlar, üretim malzemeleri ve yardımcı malzemeler alanlarındaki teknolojik eğilimleri sergile-yecek” dedi.
Thermprocess Fuarı'nın ağırlıklı konuları şöyle sıralanıyor: Endüstriyel fırınlar, endüstriyel ısıl işlem tesisleri ve ısıl işlem yöntemleri, özel işlemlerde kullanılan donanımlar, yapı malzemeleri ve ekipmanlar, hammadde ve yardımcı maddeler, iş güvenliği ve ergonomi, danışmanlık, planlama, hizmet ve mühendislik, mesleki yayınlar ve meslek kuruluşları ile mesleki eğitim.

Fuar biletlerinin online satışı şubat 2019’da başlıyor
Arzu eden ziyaretçiler GTMN 2019 biletlerini fuar öncesinde online olarak satın alıp, kendileri basabilecekler. Fuar biletlerini önceden temin etmiş olanlar, Rhein-Ruhr-Verkehrsbund (VRR) dâhilindeki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilme avantajına sahip olacaklar. Ayrıca, fuar biletleri online olarak (fuar girişindeki satış noktasına kıyasla) daha ucuz temin ediliyor. Nitekim, günlük biletin online satış fiyatı 45,00 Euro (fuar girişinde 64,00 Euro) ve fuarın süresince geçerli olacak biletin online satış fiyatı ise 100,00 Euro (fuar girişinde 130,00 Euro) olarak belirlenmiş bulunuyor. Üniversite ve lise öğrencileri ise (öğrenci belgesi ibraz etmek suretiyle) fuar girişinde 18,00 Euro giriş ücreti ödeyerek etkinliği gezebilecekler. Bir önceki fuar verileri ise etkinlikle ilgili daha açık ve net bir bilgiler veriyor.GIFA verileri:
- 47 ülkeden 942 katılımcı (593’ü uluslararası firma)
- 47 bin 698 metrekarelik net sergi alanı (23 bin 263 metrekaresi uluslararası firmalar tarafından kullanılmak üzere)
- 48 bin 783 ziyaretçi (yüzde 54’ü uluslararası firma)

METEC verileri:
- 35 ülkeden 525 katılımcı (342’si uluslararası firma)
- 21 bin 782 metrekarelik net sergi alanı (12 bin 838 metrekaresi uluslararası firmalar tarafından kullanılmak üzere)
n 17 bin 746 ziyaretçi (yüzde 53’ü uluslararası firma)

Thermprocess verileri:
- 30 ülkeden 314 katılımcı (148’i uluslararası firma)
- 10 bin 389 metrekarelik net sergi alanı (4 bin 480 metrekaresi uluslararası firmalar tarafından kullanılmak üzere)
- 7 bin 196 ziyaretçi (yüzde 51’i uluslararası firma)

Newcast verileri:
- 33 ülkeden 434 katılımcı (369’u uluslararası firma)
- 7 bin 17 metrekarelik net sergi alanı (5 bin 470 metrekaresi uluslararası firmalar tarafından kullanılmak üzere)
- 3 bin 973 ziyaretçi (yüzde 66’sı uluslararası firma)

Fuar çerçeve programı ve özel etkinlikler:
- ecoMetals 2019: Enerji ve kaynak verimliliği alanında öne çıkan yenilikler
- metals4you: Ortaokul ve üniversite öğrencilerine yönelik program

GIFA:
- GIFA Treff
- GIFA Forum
- Additive Manufacturing Özel Gösterisi

METEC:
- ESTAD (European Steel Technology and Application Days), 24-28 Haziran
- EMC (European Metallurgical Conference), 23-26 Haziran

Thermprocess:
- FOGI Özel Gösterisi
- Thermprocess Sempozyumu
- Ateşe Dayanıklı Malzemeler ve Baca Sistemleri Üretimi Birliği’nin 5. İhtisas Kongresi

Newcast:
-Newcast Forum
- Newcast Ödülleri

Fikir desteği veren kuruluşlar:
- BDG-Alman Döküm Sanayi Federal Birliği (Bundesverband der Deutschen Gießerei Industrie)
- CAEF-Avrupa Döküm Birliği (The European Foundry Association)
- IVG Döküm Kimyasalları Sanayi Birliği (Industrieverband Gießerei-Chemie e.V.)
- Çelik Enstitüsü VDEh
- VDMA-Alman Makina İmalatçıları Birliği Metalurji-Metallurgy Birimi
- VDG-Alman Dökümhane Uzmanları Derneği (Verein deutscher Giessereifachleute)
- WFO-Dünya Döküm Adamları Organizasyonu (The World Foundrymen Organization)