Gebze, il statüsünde bir yapıyı hak ediyor

Gebze’de, 4 adedi ihtisas organize sanayi bölgesi olmak üzere tanımı yapılmış 10 adet organize sanayi bölgesinde ve küçük sanayi sitelerinde, 2 bin 200’ün üzerinde firmada 100 bini aşkın kişi istihdam ediliyor.

A+ A-

Nail ÇİLER (Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı)

Türk imalat sektörünün yüzde 13’lük kısmına ev sahipliği yapan Gebze, coğrafi konumunun sağladığı kolaylıkların yanı sıra, önemli yolların kavşağında bulunmasının getirdiği avantajlara da sahip. Kaynaklara ve hammaddeye hızlı ulaşım imkânı, bölgede yer alan antrepo ve limanlarla ürünlerin hedef pazarlara hava, kara ve denizyolu aracılığı ile nakledilmesindeki ayrıcalıklı koşullar ve birçok alandaki güçlü altyapısı dolayısıyla Gebze, yatırımcılar ve sanayiciler açısından cazip bir bölge durumunda.

100 bini aşkın kişiye istihdam sağlanıyor
İlçede, 4 adedi ihtisas organize sanayi bölgesi olmak üzere tanımı yapılmış 10 adet organize sanayi bölgesinde ve küçük sanayi sitelerinde, 2 bin 200’ün üzerinde firmada 100 bini aşkın kişi istihdam ediliyor. ‘Üretim merkezi’ olma niteliğinin yanında ‘araştırma ve geliştirmenin üssü’ olma vasfını ekleyen bölgemiz; teknoparklar, TÜBİTAK MAM, TÜSSİDE, TSE, Bilişim Vadisi gibi ülkemiz sanayicilerinin katma değeri yüksek ürünler üretmesine rehberlik eden kurum ve kuruluşlara da ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi içinde yer almayı başaran Gebze Teknik Üniversitesi de, ilçenin marka değerini artırıyor.
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolundaki hedeflerine ulaşmasına sağladığı katkıyla öne çıkan Gebze’de, yakın zamanda hizmete girecek olan İhtisas Vergi Dairesi ile 4 adet vergi dairesi bulunması, bölgenin potansiyelinin, iş hacminin, iş gücü olanaklarının anlaşılması açısından hayli dikkat çekici.

16 binin üzerinde üyeye sahibiz
Böylesine potansiyele sahip bir bölgede, 16 binin üzerinde üyemizin sektörel sorunlarının tespiti ve çözümü için eğitim ve seminer gibi faaliyetler düzenliyoruz. Bunun yanı sıra, ulusal ve uluslararası fuar çalışmalarımızla temsil ettiğimiz iş dünyamızın yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca, sosyal sorumluluk projeleri ve lobi faaliyetlerimizle bölgemize her anlamda katma değer kazandırma gayretindeyiz.
Gebze Ticaret Odası olarak; ilçenin bünyesinde barındırdığı her türlü dinamiğe yakınen şahitlik eden ve bu potansiyeli uygun her ortamda anlatmaya çalışan bir kurumuz. Gebze’nin ülkemizin ekonomik, toplumsal, kültürel yapısına sağladığı tüm destekler ve geniş etki alanı da düşünüldüğünde, il statüsünde bir yapıyı hak eder nitelik taşıdığını düşünüyoruz. Bunun için de, ilgili tüm kurumların değerli destekleri ve sivil toplum kuruluşlarının bu isteğimizi kamuoyuna en doğru şekilde iletme çabalarıyla birlikte, Gebze’nin hak ettiği bu niteliğe en kısa zamanda kavuşacağına inanıyoruz.