Dijital dönüşüm ve Kayseri’de makina üretimi

Üretim, ulaşım ve iletişim alanında yeni uygulama alanlarını olağanüstü hızla genişleten, uygulamaların yaygınlığını ve derinliğini artıran dijital teknoloji, sanayi alanında yeni bir aşama oluşturmaktadır.

A+ A-

Rüştü BOZKURT (Dünya Gazetesi Yazarı)

Dijital teknolojinin katlanarak büyüyen etkilerini tanımlamalarla sınırlamak doğru bir yaklaşım olmayabilir. Tanımlamanın sakıncalarının bilincinde olsak da, anlatım kolaylığı açısından sıklıkla yinelediğimiz tanıma başvuralım: Teknoloji; insanların çıplak güçleriyle yapamadıklarını, akıllarını kullanarak buldukları araç ve metotlarla yapmasıdır. Dijital teknoloji de; yaşadığımız evrenin bileşenlerini ve bağlamlarını sayılarla dönüştürme, seriler düzenleme, benzerlikleri ve farklılıkları belirleme, veriler oluşturma, saklama, analiz edebilme olanaklarını genişleten araç ve metotların bütünüdür. Dijital teknoloji; üretim, ulaşım ve iletişim alanında yeni uygulama alanlarını olağanüstü hızla genişletmekte, uygulamaların yaygınlığını ve derinliğini artırmaktadır. Bu özellikleriyle dijital teknoloji, sanayi alanında yeni bir aşama oluşturmaktadır. Yeni aşama, akıllı üretim, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm aşaması olarak adlandırılmaktadır; sınırsız bağlantı, sınırsız iletişim ve küresel ölçekte işbirliği kapılarını ardına kadar açmaktadır.
Dijital dönüşümün yönetimi, doğru bir stratejiyle yola koyulmayı gerektirir. Dijital dönüşüm stratejisi, dijital teknolojinin yarattığı fırsatlar ve tehlikeler doğru kavrandığı zaman sağlıklı zeminler üzerine oturur. Stratejimiz; aşırı ve noksan değerlendirme tuzaklarına düşmeden olanak ve kısıtlarımızı kavradığımız zaman etkili bir araç haline gelir. Strateji; fırsat ve tehlike ile olanak ve kısıtlarımızı net bilgiyle dengelediğimiz zaman etkili bir araca dönüşür. Bir strateji kavramından beslenmeyen herhangi bir işi; tam, doğru ve etkili sonuçlar yaratacak biçimde yapmak çok zordur.

İlk önce strateji geliştirilmeli
Makina üretiminde hedeflediğimiz yere ulaşabilmemizin ilk adımı strateji geliştirmektir. İkinci adımı da, dijital teknolojinin fırsatlarından yararlanmasını bilmektir. Dijital teknolojinin fırsatları üzerine kafa yoran makina üreticisi, uzun dönemli geleceğini güven altına almak için önemli bir adım atmış olur. Bu konuda somut adımınızı, makinalarda kullanılan sensörlerin yarattıkları fırsatları, satın almada en doğru seçeneklerin ne olduğunu, hangi satın alma yöntemlerinin gereksiz sermaye bağlamının önüne geçtiğini teorik planda sorun edinmiş, zihinde çözmüş olmamız gerekir.
Makina üreticisinin bir başka adımı, bakış açısını ve iş yapma biçimlerini sorgulamaktır. Yeni bir teknolojik fırsat ve tehlike söz konusu ise, eski bakış açıları ve iş yapma tarzlarıyla geleceği inşa edemeyiz.
Kayseri’deki makina üreticisi, ‘süreçler iş yapmanın amentüsüdür’ gerçeğinden yola çıkmalı, dijital teknolojinin iş süreçlerini değiştirme ve dönüştürmesini kavramak için emek, zaman ve para harcamalıdır ki; izleyeceği aydınlık yolu bulabilsin. Aksi yol izlenir, gelenek taassubunun tuzaklarına yakalanır; alışkanlıklı yönetimde ısrar ederek analizle yönetim aşamasına geçilmezse, başarı şansı hızla azalır.
Kayseri’nin Anadolu’nun ikinci zenginlik dönemine (Halil İnalcık’ın anlatımı) katkısının bütün yurttaşlar farkında. Bu maddi ve kültürel zenginlik üreterek insan yaşamını kolaylaştırma kutsal amacına yeni boyutlar eklemenin en etkin yolu, işgücü profillerini zamanın ihtiyaçlarına göre geliştirmektir. Kendimizi, çalışanımızı ve müşterimizi günün koşullarına göre eğitmekte üzerimize düşeni; toplum, birey, kuruluş ve kurumlar ile birlikte seferberlik anlayışıyla eğitmezsek, dijital dönüşümü yakalamamız da çok zor olacaktır.

Makina üretimi ekosistemi net biçimde tanımlanmalı
Şu andaki makina üretimi ekosistemini net biçimde tanımlamadan ve dijital dönüşümün yarattığı yeni ekosistemi kavramadan makina üretiminde izleyici olmaktan kurtularak, kendi kimliğimizi ve markalarımızı ortaya koymamız da mümkün olmaz.
Unutmayalım ki; dijital teknoloji ve dijital dönüşüm, bakış açılarımızı ve zihni modellerimizi değiştirmeyi gerektiriyor. Dünya, üretim ve bölüşüm sistemini yeniden yapılandırıyor. Katma değer üretmenin gerek ve yeter şartları hızla değişiyor. Bütün bu gelişmelerle Kayseri’deki makina üreticilerinin baş edebilmesi için; siyasi irade, bürokrasi, sanayici ve medya mensuplarının sağlam bağlantılar kurmaları, açık iletişime geçmeleri ve küresel ölçekte işbirliklerinin anlam ve değerini sorgulamaları gerekiyor.
Anlattıklarımıza katılmayan okuyucunun eksiklerimizi tamamlaması ve yanlışlarımızı düzeltmesi düşünce dünyamızı zenginleştirir. Unutmayalım; bilgili ve temas halinde halk olmadan kalkınma ve refahımızı istediğimiz yere taşıyamayız.