Çelik sektörü ÇELFED çatısı altında buluştu

Türkiye ekonomisi açısından kilit öneme sahip olan çelik sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan Çelik Federasyonu, sektörün ulusal ve uluslararası alandaki temsilcisi oldu.

A+ A-

Çelik sektörünü temsil eden STK ve üretici firmalar Çelik Federasyonu (ÇELFED) çatısı altında bir araya geldi. Türkiye ekonomisi açısından kilit öneme sahip olan sektörün gelişimine katkı sağlamak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan federasyon, çelik sektörünün ulusal ve uluslararası alandaki temsilcisi oldu.
Merkezi İstanbul olan ÇELFED; çelik sanayiinin ilgili tüm sektörler ile birlikte ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmayı, küresel rekabet gücünü artırmayı ve sektörel bütünleşmeyi sağlamayı hedefliyor. ÇELFED’in kurucu üyeleri; Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği, Çelik Boru İmalatçıları Derneği, Çelik Dış Ticaret Derneği, Türk Yapısal Çelik Derneği ile Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği olarak sıralandı.
ÇELFED temel olarak; üye derneklerin ve kişilerin demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki haklarını koruyacak ve geliştirecek çalışmalarda bulunacak. Sektör firmalarına yönelik bilgilendirmeler yapılması, eğitim çalışmaları yürütülmesi, sektörde yaşanan sorunlara çözümler üretilmesi ve ilgili kurumlarla paylaşılması gibi konularda faaliyet gösterecek. Türkiye’de sektörün çatı kuruluşu olacak Çelik Federasyonu, uluslararası alanda da çelik sanayiini temsil edecek. Sektörü tanıtmak ve küresel rekabet gücüne katkı sağlamak için sektörel uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmalar yapacak. Sektörün gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası fuar ve etkinlikleri de organize edecek.

Ekinci: “Sektörü tek bir çatı altında topladık”
ÇELFED Başkanı Namık Ekinci, çelik sektöründeki dernekleri ve üretici firmaları bir araya getiren Çelik Federasyonu’nun kuruluşu ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Türkiye ekonomisi ve ihracatına önemli katkılar sağlayan çelik sektörümüzü temsil eden STK’lar ve üretici firmalarımız güçlerini birleştirmeye karar verdiler. Sektörümüzün bugünü ve geleceği açısından hayati önem taşıyan sorunların çözümü, sektörel yol haritaları ile stratejilerinin belirlenmesi bakımından ‘ortak akıl’ geliştirilmesine duyulan ihtiyaç uzun zamandır gündemimizde yer alıyordu. Bu çalışmaların meyvelerini vermesi ve Çelik Federasyonu’nun kurulmasından dolayı mutluyuz. ÇELFED, sektörü tek bir çatı altında toplayarak, çelik sektörümüzün ulusal ve uluslararası alanda temsilcisi olmuştur. Sektördeki STK’lar ve üretici firmaların federasyon çatısı altında bir araya gelmeleri ortak rekabeti de sağlayacaktır. Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışı pazarlarda rekabet gücümüzü artıracak işbirliklerinin geliştirilmesine büyük katkılar yapacağına inanıyoruz. Çelik sektörü ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz.”

Çelik Federasyonu kurucu üye dernekleri (alfabetik sırayla):
1) Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD-İstanbul)
2) Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD-İstanbul)
3) Çelik Dış Ticaret Derneği (ÇDTD-İstanbul)
4) Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA-İstanbul)
5) Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD-İstanbul)

Çelik Federasyonu Yönetim Kurulu:
Namık Kemal EKİNCİ (ÇDTD)
Ahmet Kamil ERCİYAS (ÇEBİD)
Yener GÜREŞ (TUCSA)
Mustafa Necati TECDELİOĞLU (BESİAD)
Hasan Tuncay SERGEN (YİSAD)