“CC-Link ile Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmek çok daha kolay”

‘Dijital/Sayısal Dönüşümle Güçlenen KOBİ'ler’ panelinde konuşan Tolga Bizel, KOBİ’lerin global dijital üretim zincirine bağlanmaları konusunda gerekli adımların atılmasının Türkiye için olumlu sonuçlar yaratacağını ifade etti.

A+ A-

Türkiye’nin bilişim sektöründe en büyük ve köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak öne çıkan Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen ‘2. Ankara KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’, ‘Akıllı Üretim’le Küresel Rekabet’ temasıyla 25 Ekim 2018 tarihinde Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da gerçekleştirildi. Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası ve KOSGEB işbirliğiyle hayata geçirilen etkinlikte; imalat ve hizmet sektörlerinden KOBİ’lerin yöneticileri, karar alıcılar, girişimciler ve melek yatırımcılar yer aldı.
Sanayi 4.0 evresinde Türkiye'deki KOBİ’lerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak güncel gelişmelere ışık tutulan etkinlikte CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, ‘Dijital/Sayısal Dönüşümle Güçlenen KOBİ'ler’ konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. Sanayi 4.0’a uyumlu üretimin desteklenmesi konusunda büyük önem taşıyan endüstriyel haberleşme platformu CC-Link (Control&Communication Link) hakkında bilgi aktaran Tolga Bizel, robot teknolojileri konusundaki son gelişmelere de değindi.

“Dijital dönüşüm en kısa sürede başlatılmalı”
Günümüz tüketicilerinin kişiselleşmiş ürün taleplerine cevap verebilmek için fabrikaların en kısa sürede dijital dönüşümlerini başlatmaları gerektiğini söyleyen Bizel, robotlar dâhil üretim hattındaki tüm makina ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesinin önemine dikkat çekti. Söz konusu haberleşme süresini milisaniyeler seviyesine indiren CC-Link platformu hakkında bilgi veren Bizel, geleneksel endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji sayesinde, Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmenin çok daha kolay olacağını vurguladı.

“Türkiye, çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip”
Türkiye’nin çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Bizel, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “CLPA olarak, uzun yıllardır kamu tarafından desteklenerek bugünkü gelişim seviyesine ulaşan KOBİ yapılanmalarının korunmasının yanı sıra, büyük işletmelerin Sanayi 4.0’a adaptasyonu konusunda planlanan çalışmalara KOBİ’lerin de eklenmesi gerektiği görüşündeyiz. Türkiye ekonomisinin itici gücü KOBİ’lerin, gelecekte daha da önem kazanacak küçük, verimli ve dinamik üretim merkezlerine dönüştürülmesi ve global dijital üretim zincirine bağlanmaları konusunda gerekli adımların atılmasının, yoğun rekabet ortamında ülkemiz için olumlu sonuçlar yaratacağına inanıyoruz.”“Gelecek haberleşme üzerine kurulacak”
Dünya ekonomisi üzerinde söz sahibi olan güçlerin gelecek vizyonlarına bakıldığında; bilim ve teknolojiye hâkim, yeni teknolojiler üretebilen ve bilinçli kullanabilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir yapının var olduğunu belirten Bizel, “Dolayısıyla, yatırımlar da ağırlıklı olarak; robotlar, makinalar ve tüm bu sistemler arasında kesintisiz haberleşme sağlayan açık ağlar üzerine olacak” diye konuştu.
Geleceğin haberleşme üzerine kurulacağı gerçeğinden hareketle, Sanayi 4.0'ın gereklerini hayata geçirmek için fabrikalarda robotlar dâhil tüm makina ve sistemlerin birbiriyle haberleşmesinin önemini vurgulayan Tolga Bizel, şu bilgileri aktardı: “Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli unsurlardan birinin büyük verinin toplanması, paylaşılması ve işlenmesi olduğunu söylemek mümkün. Makinaların birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturularak, süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlıyor.”

“Bant genişliği büyük bir önem taşıyor”
Söz konusu sürecin başarısında bant genişliğinin büyük bir önem taşıdığının altını çizen Bizel, “Bu noktada devreye CC-Link IE giriyor. CC-Link uyumlu ürün üreticileri ve CC-Link teknolojisi kullanıcılarından oluşan CLPA’nın dünya genelinde yaygınlaştırmaya çalıştığı CC-Link IE, şu anda fiilen en büyük bant genişliğine sahip ve gigabit hızlarında çalışan tek açık endüstriyel ethernet ağı olarak öne çıkıyor. Genel olarak saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan CC-Link IE, saniyede bir gigabit ile haberleşme imkânı sunuyor. Dolayısıyla bu teknoloji, şimdi ve gelecekte Sanayi 4.0’ın ihtiyaçlarını karşılaması için büyük potansiyele sahip” diyerek sözlerini noktaladı.