Boğaziçi Üniversitesi Lojistik 4.0’a odaklandı

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Danışma Kurulu toplantısında lojistik sektörü masaya yatırıldı. Sanayi temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, ‘Endüstri 4.0 Yolunda Lojistik Optimizasyonu’ konusu ele alındı.

A+ A-

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 4.0 Platformu Danışma Kurulu tarafından düzenlenen rutin toplantıların sonuncusunda ‘Lojistik’ konusu ele alındı. Toplantıda, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Ümit Bilge ve Prof. Dr. Necati Aras yönetiminde, Endüstri 4.0 teknolojileri ile değişen lojistik yaklaşım ve uygulamaları tartışıldı. Etkinlikte; Arçelik, Renault, Pimsa, Ford, Tüpraş, Farplas, Eliar, TOSB temsilcileri ise, lojistikteki önceliklerini ve karşılaştıkları sorunları katılımcılarla paylaştılar. Etkinlikte ayrıca; Endüstri 4.0 teknolojilerinin sunduğu bir başka çözüm ‘sanal ikiz’ kavramı ile lojistik sisteminin benzetim modellemesi ve sanal ikizin gerçek zamanlı yönetim için kullanım modelleri tartışıldı. Aynı kavramın, gerçek zamanlı yönetim ile planlama arasında dikey entegrasyonu sağlamakta oynayacağı anahtar rolü de vurgulandı.
4. Sanayi Devrimi’nin etkisiyle birlikte değişim gösteren lojistik için cevaplanması gereken iki temel soruya değinen Prof. Dr. Ümit Bilge, “Bunlardan biri, lojistik sistemlerinin Endüstri 4.0 ortamına uygun olarak nasıl tasarlanacağı; ikincisi ise dijital teknolojiler sayesinde toplanan gerçek zamanlı veriyi lojistik ile ilgili kararları vermede nasıl kullanacağımız” diye konuştu.
Prof. Dr. Necati Aras ise, tedarik lojistiğinde yaygınlaşmakta olan yeni yöntemlerden direkt yollama (point-to-point logistics), toplayarak yollama (milk run) ve çapraz sevkiyatta (cross docking) temel ikilemin nakliye maliyeti ile envanter maliyeti arasındaki optimizasyon problemleri olduğunu belirtti.
Koç Grubu Dijital Transformasyon Lideri Murad Ardaç da, tedarik zincirinde Blockchain teknolojisi uygulamalarının henüz gelişmekte olan bir konu olduğunu ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında pek çok fırsat içerdiğini ifade etti.

BUFAIM hakkında:
Lojistiğin A’dan Z’ye tartışıldığı toplantıda, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde faaliyet gösteren Esnek Otomasyon ve Akıllı İmalat Sistemleri Laboratuvarı’nın (BUFAIM) tanıtıldığını aktaran yetkililer, “Laboratuvardaki model fabrika, çeşitli esnek otomasyon unsurlarını bir araya getirerek, farklı endüstriyel ortamları temsil edebilen bir araştırma altyapısı sunuyor. Esnek, açık, modüler, eklenebilir ve tekrarlanabilir, gerçek zamanlı fabrika kontrol yazılımları geliştiriliyor ve uygulamalı olarak test ediliyor. Talep ve tedarikteki dalgalanmalara, üretimdeki gecikme, hata ve arızalara hızlı ve etkin şekilde karşılık verebilen, ihtiyaca ve müşteriye göre üretim yapan ‘esnek’ ve ‘akıllı’ fabrika ortamları oluşturuluyor. Endüstri 4.0 paradigmasının çeşitli boyutlarını oluşturan teknolojiler ile benzetim, sanal ve gerçek dünyaların entegrasyonu, dağıtık denetim, gerçek zamanlı karar alma yordamları, modern imalat planlama ve kontrol teknikleri gibi yaklaşımlar model fabrikada geliştiriliyor. İleri imalat sistemleri modelleme ve benzetimi, otomatik güdümlü malzeme taşıma aracı (AGV) sistemleri tasarım ve yönetimi, esnek imalat, gerçek zamanlı fabrika kontrolünde farklı mimariler test edilebiliyor” diye konuştular.