Boğaziçi Üniversitesi bir ilke imza attı

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.; kamu ve özel sektör işbirlikleri yapacak, üretilen bilgiyi, yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alacak ve buluşların ticarileşme süreçlerinde rol alacak.

A+ A-

Kısa süre önce yürürlüğe giren ve üniversitelerin teknoloji transfer şirketi kurabilmelerine olanak sağlayan ‘Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ kapsamında, Türkiye’de şirketleşerek sermaye şirketi (A.Ş.) statüsü kazanan ilk Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Boğaziçi Üniversitesi TTO oldu. Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) A.Ş., yeni sermaye şirketi yapısı çerçevesinde; kamu ve özel sektör işbirlikleri yapacak, üretilen bilgiyi, yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alacak ve buluşların ticarileşme süreçlerinde rol alacak. Boğaziçi Üniversitesi TTO A.Ş ayrıca; üniversite öğretim üyelerinin buluşlarını ulusal ve uluslararası patent başvurularının gerçekleştirecek, buluşların sanayiye aktarılması ve ticarileşmesi sürecinde ulusal ve uluslararası şirketler ile temaslar yürütecek ve buluşların şirketleşmesi için aracı görevini üstlenecek.
Daha önce Teknopark’a bağlı bir idari birim olan Boğaziçi Üniversitesi TTO A.Ş., yeni statüyle birlikte profesyonel bir yönetimi olan, sürdürülebilirlik amacı güden bir şirket yapısına kavuştu. Boğaziçi Üniversitesi TTO A.Ş.’nin Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Senato tarafından seçilen altı Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşuyor. TTO A.Ş.’nin disiplinlerararası bir yaklaşıma sahip olabilmesi ve hizmet verirken üniversitenin her kesimini kapsayabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu, farklı disiplinlerden gelen öğretim üyelerinden oluşuyor. Anonim şirket olarak Boğaziçi TTO A.Ş.; bir yandan üniversite ile bağını güçlü tutmaya devam ederken, diğer yandan da bir anonim şirket olmasının getirdiği esnekliklerden faydalanabilecek, iş yapma ve para transferi gibi konularda özgürlük ve kolaylıklara sahip olacak.Tekeli: “Esneklik sağlayacak”
Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Yöneticisi Sevim Tekeli, yeni yapının bugüne dek TTO bünyesinde sunulan hizmet kalitesini ve performansını artıracağını, kanunun getirdiği esneklik ve kolaylıklar sayesinde yeni dönemde sanayi ile işbirliklerini daha rahat yürüteceklerini vurguladı. Akademik girişimcilik alanı başta olmak üzere çok sayıda yeni projeyi uygulamaya alacaklarını kaydeden Tekeli, TTO A.Ş.’nin gelir modelinin temelinin sanayi işbirliğine dayandığını ve Boğaziçi Üniversitesi TTO A.Ş.’nin daha önce hiçbir TTO’nun denemediği modeller üzerinde çalıştığını vurguladı. Tekeli, şöyle konuştu: “Kısa vadede öncelikli planımız bunları uygulamak. Boğaziçi Üniversitesi TTO A.Ş., orta ve uzun vadede ise, girişimcilik ve ticarileştirme faaliyetlerinden de geri dönüş alınabilecek yenilikçi modeller üzerinde çalışıyor, firmaların tanımlanmış sorunlarına yönelik riski minimize edilmiş girişimcilik programları tasarlıyor. Üniversitede yürütülen araştırmaların kurulan şirket vasıtasıyla ticari bir ürün haline getirilmesi sürecini tanımlayan akademik girişimciliğe yönelik yeni bir programı da bulunuyor.”