Bizel: "Sanayiciler yeni teknolojilere hızla uyum sağlamalılar"

'Gelenekselden Akıllı Üretime Dijitalleşen Endüstri' adlı panelde açıklamalarda bulunan Tolga Bizel, yeni endüstri evresinde üretim süreçlerini yakından ilgilendiren gerçek ve dijital dünya entegrasyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

A+ A-

Büyük veri, yapay zeka, dijitalleşme, akıllı evler ve akıllı çözümler gibi konuların alanında uzman dünyaca ünlü isimler tarafından masaya yatırıldığı Turkcell Teknoloji Zirvesi, 10 Nisan 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, 'Sen Yap Diye' mottosuyla düzenlendi.
Zirve kapsamında organize edilen 'Gelenekselden Akıllı Üretime Dijitalleşen Endüstri' adlı panelde konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, sanayide dijital dönüşüm süreçlerine dikkat çekti. Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında teknoloji öncüsü bir kuruluş olduklarını söyleyen Bizel, Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt verdiğini aktardı.
Dijital dönüşümün temelini oluşturan nesnelerin interneti (internet of things) konusunda da bilgi veren Bizel, Türkiye’nin üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olması için global düzeyde rekabet edebilmesinin öneminin altını çizdi. Bizel, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Sanayicilerin dünya kalitesinde üretim yaparak küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri ve ihracatta güç kazanmaları için, üretim kalitesini artırırken maliyetlerini optimize etmeleri gerekiyor. Bu noktada, fabrika otomasyon sektörünü yakından takip edip, yeni teknolojilere hızla uyum sağlayabilmek ve gerekli alt yapı yatırımlarını yapmak önem kazanıyor."

"Geleneksel iş yöntemleri değişecek"
Sanayi 4.0’ın beraberinde getirdiği dijital dönüşüm ve akıllı üretim sistemlerinin, toplumları ve dünya dengelerini değiştirecek kavramlar olduğunu aktaran Bizel, “Birbirine bağlı üretim makinaları ve insan etkileşimiyle birlikte yeni bir üretim anlayışının oluşacağı önümüzdeki dönemde; sanayiciler, şehirler, devletler ve araştırmacıların sürekli gelişecek ve değişecek olan rekabet ortamına uyum sağlayabilmek amacıyla pek çok farklı alanda çalışmalara imza atacakları öngörülüyor. Sanayicilerin üretim aşamalarında, hükümetlerin ülke ve iletişim alt yapılarında, yerel yönetimlerin şehir alt yapılarında ve araştırmacıların Ar-Ge çalışmalarında öncelikleri Sanayi 4.0’ın gerekliliklerine yanıt verebilmek olacak. 'Bilişim ve teknoloji çağı' olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde; akıllı şehirler, akıllı binalar ve akıllı fabrikaların sayısının hızla artması bekleniyor. Mobil iletişim, giyilebilir cihazlar, akıllı araçlar, akıllı evler ve nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojiler çok daha geniş çapta ve daha güncel verinin şirketlerin kullanımına açılmasına imkân tanıyacak. Bu noktada, veriye ulaşımın kolaylaşması ve yapay zeka uygulamalarının artması ile geleneksel iş modellerinin değişmesi bekleniyor. Bu değişim sürecinde, dijital dönüşümün işletmelerin olmazsa olmazı haline geleceğini söylemek mümkün” diye konuştu."Yeni sanayi evresinin merkezinde üretim var"
'Nesnelerin interneti' kavramının; nesne ve eşyaların internete bağlanarak veri alışverişi yapması ve bulut üzerinden hem insanlarla, hem de birbirleriyle iletişim içerisinde olması şeklinde tanımlanabileceğini ifade eden Tolga Bizel, konuyla ilgili şu bilgileri aktardı: “Yeni sanayi evresinin merkezinde hiç şüphesiz üretim bulunuyor. Son dönemde şirketlerin ilgi odağı olan Sanayi 4.0 ve şirketlerin teknoloji yatırımları üzerinde büyük bir etki yaratan nesnelerin interneti konusuyla birlikte, teknoloji ve haberleşmenin önemi daha da artıyor. Bu noktada biz de Mitsubishi Electric olarak, iş modellerimizi yeniden tasarlıyor ve performansımızı artırmak için teknoloji yatırımlarımızı hangi alanlara yoğunlaştırmamız gerektiğini belirliyoruz. Köklü inovasyon mirasımız ve üstün teknolojimizle geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle; fabrikaların alt yapısını, sistemlerini ve proseslerini dijital çağa uygun şekilde dönüştürüyoruz.”

"Rekabet koşullarına daha kolay ayak uyduracaklar"
Dijital dönüşüm çağında, makinaların çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığı ile iletişim kurabilecek duruma geldiklerini ifade eden Tolga Bizel, şöyle devam etti: “Bu sayede fabrikalardaki üretim hatlarının kişiselleştirilmiş ihtiyaçlara göre optimize edilmesi sonucunda, pazardaki rekabet koşullarına ayak uydurmak daha kolay hale gelecek. Mitsubishi Electric olarak, bu yeni endüstri evresine yanıtımız olan e-F@ctory ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmak mümkün. Bu süreçte; robotlar arası veri transferinin de giderek hızlanması ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sayesinde, robotlar artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli olarak kontrol edebiliyor. Bugün e-F@ctory ile robotlar, üretim hattındaki diğer ürünlerle de haberleşebiliyor. Bilgileri insan kontrolünden bağımsız olarak hem kendi aralarında, hem de fabrikayı kontrol eden ana sistemle paylaşıp verimliliği artırmak için hazırlar. Çünkü, e-F@ctory konseptinde fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre ve açık bir mimari ile çalışıyor."