Bilgi yakıttır...

Yenilikçilik, gelişime ayak uyduran çalışan becerilerini gerektirir. Festo Didaktik tarafından sunulan eğitim-öğretim programı, uluslararası bir otomotiv tedarikçisinin proses mühendislerini geleceğe hazırlıyor.

A+ A-

Festo

Sistem performansında sürdürülebilir bir artış elde etmek için en son teknik çözümlerden daha fazlasına ihtiyaç var. Yenilikçilik, gelişime ayak uyduran çalışan becerilerini gerektirir. Festo Didaktik’in eğitim-öğretim programı, uluslararası bir otomotiv tedarikçisinin proses mühendislerini geleceğe hazırlıyor.
Değişen pazar koşullarına ve müşterilerinin ihtiyaçlarına ayak uydurmak isteyen şirketler geliştirmek için, fırsatları belirlemek ve yenilikleri teşvik etmek gerekir. Yüksek derecede üretkenlik için, yeni teknoloji çözümlerinin yanı sıra, çalışanların yüksek bilgi seviyesine sahip olması gerekiyor. Eğer proses mühendisliği alanındaki uzmanlık güncel ise, teknikerler sorunları hızlı bir şekilde belirleyebilir, önleyici bakım senaryoları hazırlayabilir ve makina duraklama süreleri ile başa çıkma becerilerini doğru şekilde değerlendirebilir. Önde gelen uluslararası bir otomotiv tedarikçisi olan Kautex Textron GmbH & Co. KG bunu erken bir aşamada gerçekleştirdi ve kalıcı önlemler aldı. Şirket, iki yıl önce proses mühendislerinin eğitilmesi gerektiğini belirlediğinde, Festo Didaktik ile bir eğitim-öğretim programı oluşturuldu.

Uzmanlık üretkenliği artırıyor
Kautex’deki ilk durumu anlatan Proses Destek ve Eğitim Müdürü Eduard Busenus, şunları söyledi: “Proses mühendislerimizi pnömatik ve hidrolik ile ilgili sorunları çözmek için daha özerk şekilde davranabilmelerini sağlamak amacıyla, nasıl eğitebileceğimizi sorarak işe başladık.”
Temel ve ileri seviye eğitimler almış olan uzmanlar, en yeni otomasyon donanımına yapılan düzenli yatırımlar sonucunda, makina ve sistem performansını yüksek seviyede destekleyebilmek için uygun eğitimlerin gerekliliğinin farkındaydı.
Busenus, konu hakkında şöyle konuştu: “Çalışanların bilgi sahibi olmasına yatırım yapılmaması, otomatik olarak üretkenlik kaybına neden oluyor. Sürekli gerçekleşen teknolojik gelişmeler, atölyedeki çalışanların ve yöneticilerin becerilerini güncel tutmaları gerektiği anlamına geliyor. Teknikerlerimizin bileşenler ve yeni teknolojiler ile ilgili anlayışlarını geliştirmek için bir eğitime ihtiyaçları olduğunu belirledik ve çalışanlarımızın; hataların bulunması, sorunların giderilmesi ve sürdürülebilir bakım programları uygulamasında daha uzman olmalarına olanak sağlamak istedik.”
Özellikle, bir problemi çözmek ya da dışarıdan bir uzman çağırmanın mantıklı olup olmadığına karar vermelerini ve bazı durumlarda, birkaç dakikadan birkaç saate kadar sistem kesintisi meydana
gelmesi durumunda karar verebilmelerini istedik.

Entegre edilmiş ve uluslararası
Genel olarak, proses otomasyonunda ve özellikle pnömatikler ve hidrolikler konusunda eğitim vermek için yetkin bir çözüm ortağı arayışımızın sonucunda Festo Didaktik ortaya çıktı. Entegrasyon bizim için önemli kriterlerden biriydi. Kautex’in Festo ile çalışması için temel motivasyonu açıklayan Busenus, “Donanım dâhil, tüm eğitim ihtiyaçlarımızın tek bir kaynaktan karşılanması bizim için önemliydi. Şirketin uluslararası niteliği de kararımızda rol oynadı."
Kavramsallaştırma süreci Bonn'daki Avrupa merkezinde gerçekleşirken, ardından gerçekleşen pilot ve devreye alma aşaması ABD'nin Georgia eyaletinde Lavonia için planlandı.360 derece çözümü
Festo’da Eğitim ve Danışmanlık Başkanı olan Klaus Zimmermann için, bir 360 derece çözüm gerekliliği bakımından Kautex’in yüksek beklentileri, bu projeyi özellikle cazip hale getirmiştir. Müşterileri için mümkün olan maksimum avantaja ulaşmak için hizmet portföylerini kullanabildiklerini belirten Zimmermann, şunları anlattı: “Amacımız sadece Kautex çalışanlarını ürünlerimizi kullanmak açısından geleceğe uygun hale getirmek değil, aynı zamanda bakım teknisyenleri olarak görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak için pnömatik temel prensiplerde onlara kilit beceriler kazandırmaktı.”

ABD’de eğiticinin eğitimi
Bonn’daki kavramsallaşma aşaması, çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ile başladı. Festo uzmanları için kimlerin Festo ürünleri ile çalıştığı ve bilgi düzeylerinin ne olduğunu belirlemek önemliydi. İhtiyaçları belirledikten sonra, bir proses mühendisinin Kautex’deki tipik görevlerine baktık ve pratik eğitim içeriği ile üniteleri üzerinde çalıştık.
Klaus Zimmermann, Kautex’deki eğiticiler tarafından kolaylıkla uygulanabilen bir müfredat oluşturabildiklerini belirtti.
Uzman eğitimi ile eğitim yöntemlerindeki yetkinliklerin geliştirilmesini birleştiren bir seminer programı oluşturuldu. ABD’deki uygulama esnasında, 10 eğitmenden ve lider eğitmenlerden oluşan bir çekirdek grup hazırlandı. Böylece, operasyon personeli ile bilgi paylaşımı yapılabildi.

Farklı bilgi seviyeleri
ABD için eğitim kurslarının içeriği ve yöntemleri, üretim departmanında bulunan ve farklı ihtiyaçları olan çalışanlar tarafından erişilebilecek şekilde tasarlandı. Eduard Busenus, “Uluslararası düzeyde uyum sağlamamız gereken farklı eğitim ihtiyaçları mevcut. Festo Didaktik seminerleri ile eğitim kursları farklı hedef gruplara göre hassas şekilde uyarlanabiliyor. Eğitimcilerimiz pratik bilgi sahibi ve bunları çalışanlarına iletebiliyor.”
Eğitimcilerle teknikerlerin, pnömatikler ile hidrolikler alanındaki karmaşık görevlerin yanı sıra, basit görevleri yerine getirmeye hazır olmasını sağlamak amacıyla, müşterilerin ihtiyaçlarına göre eğitim ve öğretim donanımları kuruluyor.

Çalışanlarda daha faza kendine güven
2016 yılının sonunda eğitim-öğretim girişimlerinin tamamlanmasının ardından, Kautex’in ABD tesisinde uygulama başladı. Eduard Busenus’un belirttiği gibi, bu durumun başarılı olduğu kanıtlandı: “Eğitim ile ilgili geri bildirim büyük çoğunlukla olumlu oldu. Eğitim alan çalışanlar daha iyi performans sergiliyorlar, daha iyi iletişim kuruyorlar ve kendilerini düşünüyorlar, sorunları diğerlerine açıklıyorlar, birlikte daha iyi çalışıyorlar ve hem yeni, hem de aşina olunan durumlara daha güvenli şekilde yaklaşıyorlar.”
Çözüm, Kautex’deki eğitim uzmanları için şirketin hedefleri ile çalışanların gerçekleştirdiği günlük görevler arasındaki mesafeleri kapatıyor. Becerilerdeki iyileşmenin kısa süre içinde sistem performansı açısından ölçülebilir olacağına şüphe yok.