Aydoğdu: “2018’de Avrupa 3.’lüğünü hedefliyoruz”

Savunma ve otomotiv sektörünün yanı sıra; tüm kara taşıtları, beyaz eşya, havacılık ve uzay, gemi inşa, makina ve teçhizat, demiryolu taşıtları ve metal eşya sanayisi 2017’yi yaklaşık 53 milyar dolarlık büyüklükle kapattı.

A+ A-

Üretim için takım tezgahlarının kullanıldığı Türkiye sanayisinin olmazsa olmazı olan savunma ve otomotiv sektörünün yanı sıra; tüm kara taşıtları, beyaz eşya, havacılık ve uzay, gemi inşa, makina ve teçhizat, demiryolu taşıtları ve metal eşya sanayisi 2017’yi yaklaşık 53 milyar dolarlık büyüklükle kapattı. Sanayinin lokomotifi olan takım tezgahlarının söz konusu sektörlerde yarattığı kullanım değeri ise, yıllık yaklaşık 15 milyar dolara ulaştı.

“Sektör mutlaka desteklenmeli”
Yerli üretimin hızla büyümeye ve gelişmeye devam edebilmesi için çarpan etkisi yaratan takım tezgahları sektörünün büyümesi ve gelişimini sürdürmesinin mutlaka desteklenmesi gerektiğine inandıklarını söyleyen Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, “Bu sayede, Türkiye sanayisinin yarattığı katma değer katlanarak artacaktır” diye konuştu.
Savunma sanayiinde kullanılacak araç, ekipman ve yedek parçaları üretebilmek için takım tezgahlarının tümüne ve robotik sistemlere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Aydoğdu, bu bileşenlerin biri eksik olduğunda savunma sanayii için üretim yapabilmenin neredeyse imkânsız bir hal aldığını söyledi. Aydoğdu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Takım tezgahları sektörünü bir bütün olarak ele aldığımızda, savunma sanayiinin gelişimini ve hacmini büyüttüğünden, bu sektörün de otomotiv sektörü gibi ekonominin itici gücü olmasına katkı sağlamaktadır. Üretim sektörlerinin gelişimi ve büyümesi ile Türkiye’de üretilen takım tezgahlarının hem sayısı, hem de kalitesinde artış yaşanacaktır. Bununla birlikte, yerli üretim olan takım tezgahlarının tamamlayıcı ekipmanlarının üretimi de ihtiyaçlar doğrultusunda gelişme göstermektedir.”

“2018’de yüzde 10’luk bir büyüme öngörüyoruz”
Tüm üretim sektörlerinde sürdürülen yerlileşme hamlesi ile 2018 yılında takım tezgahları sektöründeki büyümenin 1,3 milyar dolara ulaşarak, cirosal anlamda yüzde 10’luk artış göstermesini beklediklerini kaydeden Hakan Aydoğdu, “Savunma sanayisi araçlarının; şasesinden kaportasına, motorundan ateşleme sistemine, zırhından elektronik sistemlerine kadar neredeyse tüm aksamlarının üretimi için ya direkt olarak takım tezgahlarına ya da takım tezgahları ile üretilmesi gereken diğer makina ve ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz sanayisinde takım tezgahları ile robotların birlikte çalıştığını da göz önüne alırsak, montaj hatlarını da bu sınıfa dâhil edebiliriz” dedi.
Savunma sanayiinin önde gelen üretimlerinin doğrudan ve/veya dolaylı olarak takım tezgahları ile üretildiğinin altını çizen TİAD Başkanı Aydoğdu, sektörünün, savunma sanayii üretimi için birinci derecede önem taşıdığını hatta olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.