Ankara’da Makina Verimlilik Merkezi kurulacak

‘Ankara’da İş ve İnşaat Makinaları Sektörü Analizi ile Verimlilik Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Hazırlanması Projesi’nin açılış toplantısı 17 Nisan tarihinde gerçekleştirildi.

A+ A-

Yeşim ARDIÇ/ANKARA

MAKFED (Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin ortak olduğu, Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteklediği ‘Ankara’da İş ve İnşaat Makinaları Sektörü Analizi ile Verimlilik Merkezi Kurulmasına Dair Fizibilite Hazırlanması Projesi’nin açılış toplantısı yapıldı. Toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin de katılımı ile 17 Nisan 2019 tarihinde OSTİM'de gerçekleştirildi.
Söz konusu proje ile; makina imalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların verimlilik düzeyinin ölçülmesinin yanı sıra, verimlilik artırıcı faaliyetlerin yürütülmesinin de hedeflendiği Makina Verimlilik Merkezi’ne yönelik fizibilite raporu hazırlanacak. Projede, ‘Ankara Kalkınma Ajansı Bölgesel Yenilik Stratejileri Çalışması’nda belirlenen Ankara’nın beş öncelikli sektörü arasında yer alan iş ve inşaat makinaları sektörü pilot alan olarak belirlendi.
Literatür taraması, ‘Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi Çalışması’, anket ve tam sayım sonrasında, ‘Ankara İş ve İnşaat Makinaları Sektörü Analizi ve Stratejisi Raporu’ ile ‘Makina Sektörü Verimlilik Merkezi Fizibilitesi’ sonuçlarına ulaşılacak olan proje altı ay sürecek.
Projenin açılış toplantısında sırasıyla; MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, İŞİM Kümesi Başkanı Halide Rasim, İMDER Başkanı Merih Özgen, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca ve STB Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede konu üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, İŞİM, İş ve İnşaat Makinaları Kümelenmesi Ankara üyelerinin katılımı ile bir çalıştay da gerçekleştirildi.